Нема више коцкања без легитимисања

Сектор игара на срећу у Националној стратегији за борбу против прања новца и финансирања тероризма оцењује се као најрањивији у нефинансијском делу система у Србији, као и један од најизложенијих претњама од прања новца и финансирања тероризма, па се самим тим и сврстава у високоризичне области.
e
Фото: pixabay.com

Да би омогућила што доследнију примену Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма, Влада Србије усвојила је Предлог измена и допуна Закона о играма на срећу и упутила га посланицима Скупштине Србије на усвајање. Основни циљ допуне тог закона управо и јесте унапређење законског окрира у борби против прања новца и финансирања тероризма у тој области и усаглашавање с међународним стандардима који важе за игре на срећу.

Када измене и допуне Закона буду усвојене, мораће се знати стварни власници играоница на срећу, ревидирани финансијски извештаји и подаци о осуђиваности за лица из власничке структуре, као и она из управљачке структуре приређивача игара на срећу у играоницама – казинима. Исто је и с власницима и члановима управљачке структуре за игре на срећу на аутоматима и за клађење, као и за оне који се баве приређивањем игара на срећу преко електронске комуникације – онлајн. Њима се прецизирају обавезе запослених у играоницама у погледу чувања пословне тајне до које су дошли приликом обављања послова. Новина је и то да ће стварни власници казина, играоница с аутоматима, за клађење или приређивање игара преко електронске комуникације, постати обавезници за пријаву информација из области спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Новина је и то да дозволу или одобрење за приређивање игара на срећу или сличну делатностне може добити лице које је само или у сарадњи с другима, повезано с криминалом, односно које је осуђивано за одређена кривична дела и теже повреде прописа којима се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма, а не може бити ни у управљачкој структури.

Мењају се и услови за улазак у играоницу па ће, када измене буду усвојене и ступе на снагу, улазак у играоницу бити дозвољен пунолетним лицима која ће морати да дају податке о имену, презимену, датуму и месту рођења, пребивалишту односно боравишту, лични број или број пасоша, датум и време уласка и изласка из играонице, као и писану изјаву којом под материјалном и кривичном одговорношћу изјављују да у играма на срећу учествују за свој рачун и у своје име.

Као нови прекршај уводи се необезбеђивање трајне базе података о лицима којима је дозвољен улазак у играоницу, односно ако се не обезбеде њихове писмене изјаве да играју за свој рачун и у своје име. Новина је да ће се

прекршајем сматрати и ако власник не поступи у складу с прописима којима се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма, односно ако не пријави лице које у играма на срећу користи велике количине новца.

Садашњим приређивачима игара на срећу остављен је рок од шест месеци од дана ступања на снагу измена и допуна да доставе доказе о испуњењу нових обавеза.

Транспарентни подаци о стварним власницима

осебан циљ измена и допуна Закона о играма на срећу је и обезбеђивање транспарентности података о стварним власницима приређивача игара на срећу и управљачкој структури.

Оцењује се да измене и допуне неће утицати на повећање или смањење накнада од игара на срећу, с обзиром на то да се оне искључиво односе на услове за обављање делатности које су у непосредној вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма. 

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5834
Најновије вести