Породична пензија и ванбрачним партнерима

НОВИ САД: Једна од новина измењеног и допуњеног Закона о пензијско-инвалидском осигурању, о којем ће коначну реч дати посланици Скупштине Србије, јесте и право ванбрачног партнера на породичну пензију.
penzioneri stari
Фото: pixabay.com

Наиме, Устав Србије из 2006. године изједначио је ванбрачну и брачну заједницу, али по Закону о ПИО, ванбрачни партнер није имао право на породичну пензију. Изменама и допунама се то право ванбрачног супружника поново уводи под условом да је ванбрачни брак, односно ванбрачна заједница, трајала најмање три године или ако с умрлим супружником, односно корисником права, има заједничко дете. Право на породичну пензију моћи ће остварити и супружник из разведеног брака и ванбрачни партнер  после престанка заједнице живота ванбрачних партнера, ако им је судском пресудом утврђено право на издржавање.

Дакле, поменутим изменама закона изједначавају се брачна и ванбрачна заједница. Постојање ванбрачне заједнице доказује се у парничном поступку, што значи да прво ванбрачни партнери морају судски доказати да су живели дуже од три године у ванбрачном браку или заједници па тек онда подносити захтев за породичну пензију.

Из образложења које је Влада Србије упутила посланицима Скупштине Србије, види се да ће увођење тог права ванбрачних партнера довести до приширења категорије оних који имају право на породичну пензију. По последњим познатим подацима, у Републичком фонду ПИО су исплаћиване породичне пензије за 342.432 корисника, од чега за бивше запослене 304.343, самосталне детатности 17.778 и пољопривреднике 20.311.


Новац оном ко плати сахрану

Једна од новина измена и допуна Закона о ПИО јесте да се исплата и висина накнаде погребних трошкова уређује посебним поглављем, односно брише се као право из пензијског и инвалидског осигурања за случај смрти, јер суштински не припада пензионеру већ лицу које сноси трошкове сахране.

Од сада ће Фонд ПИО исплаћивати новац лицу које је платило трошкове сахране пензионера и за то има оригинални рачун, а накнада погребних трошкова усклађиваће се на исти начин као и пензије.


Пензионери чине више од 24 одсто становништва Србије, а све измене које су предложене допуњеним Законом о ПИО имаће утицај на сва пензионерска домаћинства. Предложеном изменом начина усклађивања општег бода  држава жели да одржи стандад нових пензионера. Последњих година просечно се годишње пензионише око 85.000 радника.

Управо због тога предлаже се измена формуле на основу које се усклађује општи бод, као елеменат који се користи код израчунавања почетне висине пензија. Висина пензија се у Србији обрачунава на основу података из целог радног века. Они се претварају у личне бодове, који показују такозвану радну историју појединаца. Њиховим множењем општим бодом добија се висина пензије. Општи бод је потребно усклађивати да би се избегло да висина пензија нових пензионера протеком времена буде обезвређена у односу на прву пензију корисника из претходних година. До сада се општи бод усклађивао на исти начин и у истим интервалима као и пензије. У случају да пензије расту спорије од раста зарада, стопа по којој пензија замењује зараду, такозвана стопа замене, опада током времена, тако да су корисници који се пензионишу у каснијим годинама у неповољнијем положају у погледу очувања стандарда који су имали пре пензионисања.

Љубинка Малешевић

EUR/RSD 117.5802
Најновије вести