Ревизори: Због неправилности у трошењу буџета 512 пријава

БЕОГРАД: Државна ревизорска институција је у 2017. утврдила неправилности у трошењу јавних средстава у износу од 743 милијарде динара и поднела 512 пријава, међу којима 52 кривичне пријаве против 54 одговорних лица, изјавио је данас председник Савета ДРИ Радослав Сретеновић. 
DRI
Фото: Dnevnik.rs

Од укупно 512 пријава поднети током 2017. до данас због сумње да је извршен прекршај или кривично дело, Сретеновић је прецизирао да се 428 захтева односе на покретање прекршајног поступка, 31 захтев на покретање поступка за привредни преступ, а ДРИ је, каже, 28 информација проследила тужилаштву на даље испитивање. 

На седници скупштинског Одбора за финансије на којој је представио годишњи извештај о раду ДРИ, Сретеновић је рекао да је током 2017. иституција израдила 376 ревизорских извештаја. 

Навео је да је ревизија обухватила завршни рачун буџета за 2016, 11 директних и 15 индиректних корисника буџета, 32 локалне самоуправе, четири организације обавезног социјалног осигурања, 14 организација из области здравства, 39 јавних предузећа, Народну банку Србије у области трошења јавних средстава, четири јавне агенције и четири политичке странке. 

Сретеновић каже да је од укупног броја финансијских извештаја ДРИ дала 15 позитивних мишљења о финансијским извештајима, 19 позитивних мишљења када је реч о правилностима у пословању, око 170 мишљења са резвервом, док је на седам финансијких извештаја и сврсисходности пословања дала седам, односно 11 негативних мишљења. 

Додао је да се ДРИ у два случаја уздржала од давања мишљења. 

Ревизија финансијских извештаја и пословања обухватила је, каже Сретеновић, податке о приходима у износу од 2.472 милијарде динара и расходе од 3.400 милијарди динара. 

Навео је и да је ДРИ дала 2.605 препорука, а говорећи о ефектима ревизије, каже да су субјекти ревизије још у току поступка предузели 570 активности ради отклањања значајних недостатака. 

EUR/RSD 117.1921
Најновије вести