РЗС: Регистровани број запослених 15. маја износио 2.196.372

БЕОГРАД: Према најновијим подацима од 15. маја, Републички завод за статистику (РЗС) наводи да је регистровани број запослених износио 2.196.372, што је за 6.988 више у односу на стање 27. фебруара, што су последњи расположиви подаци пре увођења ванредног стања.
sajam zaposljavanja, Dnevnik/Radivoj Hadžić
Фото: Дневник/Радивој Хаџић

У саопштењу се каже да је једини званични извор података за регистровану запосленост у Србији Истраживање о регистрованој запослености на основу базе података из Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) и Статичког пословног регистра (СПР).

РЗС као једини званични прозвођач статистике запослености наводи да је Анкета о радној снази једини званични извор података за укупну запосленост која укључује и неформалну запосленост, саопштила је ова државна установа поводом учесталих полемика у јавности на тему запослености у Србији.

Поредећи концепте регистроване запослености и запослености из евиденција Пореске управе и ПИО фонда РЗС наводи да запосленост регистрована по ЦРОСО обухвата лица осигурана по основу запослења, обављања самосталних делатности, лица ангажована на привременим и повременим пословима, као и лица до 65 година старости осигурана по основу обављања пољопривредних делатности.

Према најновијим подацима од 15. маја, РЗС наводи да је регистровани број запослених износио је 2.196.372, што је за 6.988 више у односу на стање 27. фебруара што су последњи расположиви подаци пре увођења ванредног стања.

Наведени број није једнак броју запослених који остварују зараду, односно запослених за које послодавац подноси појединачну пореску пријаву о обрачунатим порезима и доприносима јер се запосленима сматрају категорије лица која не остварају зараду, наводи РЗС.

Додаје се да су те категорије индивидуални пољопривредници, лица која обављају послове по основу уговора о делу, они који обављају самосталне делатности, власници привредних друштава и предузетничких радњи, који не остварују зараду већ профит као ни запослени на боловању преко 30 дана, породиљском одсуству, и одсуству ради неге детета.

РЗС наводи да послодавац подноси ППП-ПД пријаву и за неке категорије лица које нису обухваћени методологијом регистроване запослености.

То су лица која су радила део месеца, не и претпоследњег дана у месецу, када се према методологији регистроване запослености узима пресек стања из евиденције ЦРОСО, наводи РЗС и додаје да су таква лица су остварила право на зараду и налазе се у скупу запослених из Пореске управе, али не улазе у обухват регистроване запослености.

РЗС оцењује да се у јавности спекулише подацима ПИО фонда о броју запослених за које су уплаћени доприноси за пензијског и инвалидско осигурање.

Неопходно је имати у виду да се доприноси за ПИО не уплаћују за све запослене, јер постоје бројне олакшице за послодавце, додаје РЗС.

Као пример наводи ослобађање плаћања доприноса за ПИО у пуном износу при запошљавање квалификованих новозапослених лица.

Не може се на бази евиденције уплаћених доприноса за ПИО извести стање укупне регистоване запослености, односно промене у броју запослених у неком период, оцењује РЗС.

Републички завод за статистику наводи да користећи међународне методологије и стандарде, производи податке који су званични и међународно упоредиви.

EUR/RSD 117.5832
Најновије вести