Сектор лизинга позитивно послује

БЕОГРАД:  Укупна билансна актива сектора финансијског лизинга у Србији на крају трећег квартала 2019. године износила је 99,3 милијарде динара и повећана је за 1,9 одсто у односу на крај претходног тромесечја, наводи се у извештају Народне банке Србије (НБС).
narodna banka srbije
Фото: Tanjug (video arhiva)

Укупан капитал сектора финансијског лизинга износио је 9,5 милијарди динара и смањен је за 2,3 одсто у односу на крај претходног тромесечја.

Пет давалаца финансијског лизинга, према својој укупној билансној активи, чине чак 73,1 одсто тржишта финансијског лизинга. Сектор финансијског лизинга је профитабилан и стопа приноса на просечну активу на нивоу на дан 30. септембра 2019. године износила је 1,12 одсто, док је стопа приноса на просечан капитал износила 10,73 одсто.

Сектор финансијског лизинга има релативно ниско учешће проблематичних пласмана у укупном портфолију. На нивоу целокупног сектора на дан 30. септембра прошле године потраживања по основу финансијског лизинга, од чијег је доспећа протекло више од 90 дана, чинила су 2,5 одсто бруто потраживања.

Нето књиговодствена вредност тих потраживања у укупном нето износу портфолија учествовала је са 0,1 одсто, наводи се у извештају НБС.

Нето добитак на крају трећег тромесечја 2019. године износио је 607 милиона динара, а од укупно 17 давалаца финансијског лизинга шест је имало негативан нето резултат.

Четири даваоца финансијског лизинга су у поступку добровољне ликвидације, за чије су спровођење добили сагласност Народне банке Србије. 

EUR/RSD 117.3161
Најновије вести