Највиши јулски просек најнижем бежи 81.289 динара

НОВИ САД: На основу података Републичког завода за статистику, запослени у Србији у јулу су, у просеку, зарадили 60.029 динара, а та зарада је око 300 динара виша од оне у јуну, када је просечна плата била 59.740.
j
Фото: Dnevnik.rs

Будући да се износ просечне плате добија на основу свих зарада исплаћених у току једног месеца, а израчунава на основу односа обрачунатих зарада и броја запослених, потпуно је јасно да јулских 60.029 динара није било у свим ковертама, односно некима је то само део месечне зараде, а за многе износ за који морају да раде готово два месеца. За многе запослене је и медијална зарада, коју заправо зарађује око половине укупно запослених у Србији – недостижна. Наиме, јунска медијална зарада била је 45.736 динара, а тај износ је око 10.000 виши од најниже зараде исплаћене тог месеца. 

Када се посматра просечна нето зарада у 19 делатности за које РЗС објављује податке, у јулу је у осам она била виша од републичког просека, а у 11 мања. Између највише и најниже просечне зараде по делатностима у јуну је остварена разлика од 81.289 динара, а у свега две делатности у јулу су запослени зарадили мање од износа медијалне зараде.

Просечна зарада у јулу је у две делатности прескочила износ од 100.000 динара. Највише су, у просеку, зарадили запослени у делатности информисања и комуникације – 118.594 динара, а потом они који раде у делатности снабдевања електричном енергијом, гасом и паром – 100.017 динара. У финансијским делатностима и делатности осигурања просечна јулска зарада била је 98.713 динара, а више од 90.000 било је још само у коверти запослених у делатности рударства – 92.590.   Најмање јулске просечне нето зараде исплаћене су у делатности услуге смештаја и исхране – 37.305 динара, а та делатност и даље је једина у којој су исплаћене зараде биле мање од 40.000 динара. До зараде од 43.945 динара, колико је, у просеку, било у коверти запослених у осталим услужним делатностима, а која је по висини зараде одмах после делатности услуге смештаја и исхране – недостајало је 6.640 динара. Мање од 50.000 динара у јулу су, у просеку, зарадили и запослени у делатности уметност, забава и рекреација – 48.218, те трговини на велико и мало и поправци моторних возила – 49.428.


Јавни сектор надмашио републички просек

Просечне јулске зараде у јавном сектору су 8.155 динара више од износа у републици, док су просечне зараде ван јавног сектора биле 3.531 динар ниже. С просечном јулском зарадом од 64.062 динара, запослени у правним лицима зарадили су 4.033 динара више од републичког просека.

Предузетници и запослени код њих тог месеца на салду су имали готово упола мање новца: у коверти је било 32.499 динара.


Просечна зарада виша од 100.000 динара у јуну је исплаћена запосленима у осам области. Највише су, у просеку, зарадили запослени у рачунском програмирању и консултантским делатностима – 158.006 динара, а следе зараде у ваздушном саобаћају, 150.488. Зараде запослених у производњи дуванских производа, које су у јуну биле на првом месту по висини, у јулу су биле на трећем, а у коверти је било 118.164 динара. У области научно истраживање и развој јулска зарада била је 116.473 динара, запослени у експлоатацији сирове нафте и природног гаса зарадили су 115.810, а у области финансијских услуга, осим осигурања и пензионих фондова – 109.662 динара. У услужним делатностима у рударству јулска зарада била је 103.462 динара, а последњи међу онима који су тог месеца зарадили више од 100.000 били су запослени у производњи кокса и деривата нафте – 103.208.

Плате мање од 40.000 динара у јуну су исплаћене запосленима у неколико области. Најмање новца било је у коверти запослених у области туристичке агенције, тур-оператери и резервације – 35.083 динара, а те зараде су, после дуго времена, преузеле последње место по висини од оних који раде у области припреме и послуживања хране. У тој области у јулу је исплаћено 35.443 динара, а с тај износ је мање од 20 динара прескочио зараде у још једној области – остале личне услужне делатности, где су се плате зауставиле на износу од 35.429. У области поправка рачунара и предмета за личну употребу јулске зараде биле су 37.390 динара, области прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја 36.715, а запосленима који раде у производњи одевних предмета у јулу је у коверту стало 39.916 динара.

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5702
Најновије вести