Нова методологија за накнаде прописује бруто износе

Након што је Скупштина Србије усвојила  измене и допуне Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, од 1.јануара наредне године биће промењен начин обрачуна новчане накнаде.
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Наиме, промењена је методологија утврђивања висине и обрачуна новчане накнаде, која се више не упоређује с минималном зарадом већ је прописан њен бруто износ. Бруто износ најнижег и највишег износа новчане накнаде је од 22.390 до 51.905 динара и усклађује се једном годишње.

Уводе се и нови параметри за утврђивање висине и обрчуна износа новчане накнаде. Од Нове године то ће бити укупна зарада, односно накнада зараде, основица осигурања и висина уговорене накнаде у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је престао радни однос. Просечна годишња зарада по запосленом је она исплаћена у Србији према последњим подацима РСЗ  у тренутку остваривања права на новчану накнаду.

Изменама је прописана и основица дневне новчане накнаде у износу од 1.000 динара и она у себи садржи припадајуће доприносе за здравствено, пензијско и инвалидско осигурање. Ова основица дневне новчане накаде се усклађује једном годишње с годишњим индексом потрошачких цена у претходној календарској години.

Промењена је методологија утврђивања висине и обрачуна новчане накнаде, која се више не упоређује с минималном зарадом већ је прописан њен бруто износ. Бруто износ најнижег и највишег износа новчане накнаде је од 22.390 до 51.905 динара и усклађује се једном годишње

НСЗ саопштава да ове измене заправо омогућавају свим лицима која остану без посла да сазнају на колики износ новчане накнаде могу да рачунају у моменту престанка радног односа, односно престанка осигурања. Сви који су заинтересовани да им се новчана накнада утврди и касније обрачунава и исплаћује по садашњим прописима, дакле онима који важе још неколико дана, треба да се пријаве на евиденцију незапослених у филијали НСЗ према месту пребивалишта и да захтев поднесу најкасније до 31.децембра 2017. 

Поступци започети пре ступања на снагу измена овог закона окончаће се по одредбама по којима су и донети. Другим речима, они који су и пре примали новчану накнаду, а она им припада и наредних месеци, добијаће исти износ и на њих се неће примењивати нови начин обрачуна.  Такав начин исплате за њих важи све до истека рока на који им је право на новчану накнаду утврђен.

Љ.Малешевић

Новчану накнаду прима 36.469 незапослених

На крају октобра ове године 36.469 незапослених примало је месечну новчану накнаду за случај незапослености, а просечна нето вредност износила је 16.201,57 динар. Новчана накнада исплаћује се незапосленом од три до 24 месеца, у зависности од стажа пре доласка на евиденцију НСЗ-а. Изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању од две године само уколико му до испуњавања првог услова за одлазак у пензију оне недостају, док сви остали новац добијају од три месеца до годину дана.

EUR/RSD 118.4426
Најновије вести