Рок отплате кеш кредита скраћује се на шест година од 2021.

БЕОГРАД: Банке у Србији ће од 1. јануара следеће године одобравати готовинске и потрошачке кредите, изузев стамбених и оних за куповину аутомобила, с роком отплате који ће бити краћи за још годину дана у односу на 2019.
Kredit/Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Прописима Народне банке Србије, који се примењују од почетка ове године, рок отплате ових кредита је већ скраћен са десет на осам година, од идуће ће се одобравати с роком враћања најдуже на седам година, док ће 2021. тај рок бити скраћен на шест година.

Смисао уведених мера је, кажу за Танјуг у НБС, подстицање опрезног преузимања ризика од стране банака њиховим усмеравањем на одрживо кредитирање и избегавање прекомерне изложености одређеним врстама кредитних производа, без увођења административне мере забране појединих видова кредитирања.

Поручују да то треба да допринесе спречавању негативних последица по грађане и по финансијску стабилност у Србији, тако што отклања ризик од стварања нових проблематичних кредита.

За десет месеци ове године укупни кеш кредити становништву су повећани за 53,90 милијарди динара, односно 13,15 одсто, наводе у Народној банци Србије.

Готовински кредити узети на осам и више година, смањени су за 38,39 милијарди (27,22 процената), што је кажу, ефекат донетих прописа и нових показатеља ризика које примењује централни регулатор.

Свако кредитирање на дуже рокове од прописаних, додају из НБС, и даље је дозвољено али ако банка након тога одржава одговарајући ниво капитала.

Како објашњавају, банка је у обавези да умањује свој капитал за целокупан неотплаћени износ главнице таквог потраживања од дужника све до коначне отплате кредита ако у току 2019. године одобри потрошачки кредит (осим за куповину моторних возила), готовински или други кредит, а који није стамбени ни "минус" по текућем рацуну, и чији је уговорени рок отплате осам и дуже од осам година.

"У току наредне 2020. године, банка ће бити дужна да умањује свој капитал на исти начин уколико одобрава наведене врсте кредита на седам и више од седам година, док се ово правило почев од 1. јануара 2021. године примењује на све кредите чији рок отплате буде уговорен на шест и више од шест година", кажу у Народној банци.

Ова мера се, како истичу, не односи на стамбене кредите нити на "минус" по текућем рачуну.

EUR/RSD 117.5959
Најновије вести