Рок за плаћање доприноса за јануар истиче сутра

БЕОГРАД: Рок за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за јануар ове године истиче сутра. Послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове, наводи се на сајту Пореске управе. 
poreska uprava
Фото: Dnevnik.rs

Из Пореске поручују да уколико послодавац не исплати зараду до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, послодавац је дужан да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса. 

У супротном, објашњавају порезници, надлежна организациона јединица Пореске управе, по службеној дужности, а на основу расположивих података, обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца. 

EUR/RSD 117.5653
Најновије вести