Дневник у Вишем суду где жртве исказ дају преко видео линка

Од почетка године, у посебној просторији за сведоке и оштећене новосадског Вишег суда, која је опремљена уређајима за пренос звука и слике, испитано је преко видео линка 57 сведока.
1
Фото: Dnevnik.rs

Током прошле године саслушана су 52 посебно осетљива сведока, а од 1. јуна 2015. године кроз Службу за помоћ и подршку прошло је више од  200 сведока и оштећених.

Према речима стручног саветника Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Јелене Остојин, највише је саслушано оних који су били жртве кривичних дела против полних слобода (силовање, недозвољене полне радње, обљуба злоупотребом положаја, посредовање у вршењу проституције, обљуба са дететом), затим за кривично дело насиље у породици, трговина људима, изнуда, разбојништво.

Фото: Dnevnik.rs

Сви они су дали своје исказе у новосадској палати правде, у посебној просторији за сведоке и оштећене, такозваној скрин соби. Опремљена је  уређајима за пренос звука и слике и у којој се саслушање посебно осетљивих сведока, малолетних лица и жртава кривичних дела врши без присуства странака и учесника кривичног поступка, односно преко видео линка.

- На тај начин се обезбеђују услови за сигурно и безбедно сведочење и помаже оштећенима и сведоцима да превазиђу негативна осећања у вези са њиховим учешћем у кривичном поступку - појашњава Јелена Остојин.

Просторија Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима опремљена је намештајем за дневни боравак и техничком опремом за пренос слике и звука, а повезана је с технички посебно опремљеном судницом у Вишем суду у Новом Саду. У тој судници се искључиво одржавају суђења у којима се саслушавају сведоци и оштећени преко видео линка, односно сведоци који седе у посебној просторији суда.

Помоћ и подршку сведоцима пружа стручни саветник Јелена Остојин која се, током саслушања пунолетних лица, налази са сведоком у посебној просторији пре и током читавог његовог испитивања и пружа им емоцијалну подршку, док се главни претрес одржава у судници.

- Кад дође на ред саслушање сведока који се налази у посебној просторији онда се аудио и визуелно повезује та посебна просторија са судницом и обавља се испитивање сведока. Током саслушања сведока присутни у судници га виде и чују преко великог тв екрена који се налази у судницу, а током испитивања сведок у посебној просторији чује и види само судију али не види шта се дешава у судници. Такође, не види и не чује остале учеснике у поступку, што се у пракси показало као изузетно ефикасан и добар начин за саслушање сведока и оштећених јер им такав начин испитивања помаже да превазиђу негативна осећања у вези са њиховим учешћем у судском поступку тако и за сам судски поступак - каже за „Дневник“ Јелена Остојин.

Наглашава да се питања сведоку постављају искључиво преко судије који се према испитиваном посебно осетљивом сведоку односи са посебном пажњом, настојећи да се избегну могуће штетне последице кривичног поступка по личност, телесно и душевно стање сведока.


Нова и савременија опрема

Нова, савременија опрема за Службу за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима у Вишем суду у Новом Саду, донирана је 12. јануара ове године.

Наиме, мисија ОЕБС-а у Србији у пројекту „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ финансирана од стране Европске уније у сарадњи са Министарством правде Републике Србије набавила је видеоконференцијску опрему за пет виших судова у Републици Србији и то: у Београду, Крагујевцу, Нишу, Новом Саду и Новом Пазару. Такође, набављен је и намештај за просторије немењене службама подршке при наведеним вишим судовима. Набавка видеоконференцијске опреме и намештаја представља подршку активностима утврђеним Акционим планом за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела, усвојене 30.јула прошле године од стране Владе Републике Србије.


У кривичним поступцима у којима се испитују малолетна лица као сведоци, испитивање се обавља уз аудио и видео снимање, тако што у Посебној просторији СПП буде малолетни оштећени са психологом, а у судници судија и остале странке који преко тв екрана, који је постављен на зиду суднице, прате испитивање.

- Психолог малолетном сведоку питања поставља по предходном договору са судијом с тим да су питања прилагођена терминологији и општем развојном степену малолетног сведока. Након испитивања уколико има додатних питања судија их преко сарадника доставља на папирићу психологу - каже Јелена Остојин која је стручни сарадник СПП.

Њена улога је да искординира и организује испитивање сведока, да о саслушању обавести психолога, да се договори са малолетним сведоком и његовим законским заступником (родитељем или старатељем) да их дочека испред суда, да пружи малолетном оштећеном емотивну помоћ и подршку. Такође треба да објасни и ток суђења као и да након саслушања организује излазак сведока из зграде суда тако да се не сретне с окривљеним.

Фото: Dnevnik.rs

Иначе, посебна просторија, односно скрин-соба, налази се у Вишем суду у Новом Саду у оквиру Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима, која постоји од 1. јула 2015. године, као заједничка служба за Основни, Виши и Апелациони суд у Новом Саду, у кривичним поступцима који се воде пред тим судовима. Такође, пружа помоћ и подршку и сведоцима и оштећенима у кривичним поступцима који се воде пред тужилаштвима у Новом Саду, када сведоци и оштећени од тужилаштва добију статус посебно осетљивог сведока сходно чл. 103 ЗКП-а, па се испитивање таквог сведока спроводи у посебној просторији СПП уз употребу тхничких средстава за пренос слике и звука без присуства странака и других учесника у поступку у просторији у којој се сведок налази сходно чл. 104 ЗКП-а.

Треба нагласити и да сваки сведок који се плаши да исказ да пред окривљеним има право да тражи од судије или тужиоца да му се додели статус посебно осетљивог сведока.

Текст и фото: Д. Николић

 

EUR/RSD 117.5784
Најновије вести