ЈКП „ПУТ” Ангажовање сезонских радника

Јавно комунално предузеће „Пут” ангажоваће сезонске раднике, грађевинске струке из области нискоградње за одржавање путева у зимском, односно летњем периоду.
JKP „Put” su potrebni mašinski, saobraćajni, građevinski ili inženjeri elektrotehnike Foto: arhiva Dnevnika
Фото: ЈКП „Пут” су потребни машински, саобраћајни, грађевински или инжењери електротехнике Фото: архива Дневника

Програмом пословања је за услуге запошљавања опредељено 45 милиона динара, без ПДВ-а, а руководство тог градског комуналног предузећа донело је одлуку да уговор на годину додели новосадским агенцијама „Монтоп ХРС” и „Лаборис ХРС”, које су понудиле да уступе раднике по јединичној цени од 44.614 динара, без ПДВ-а. С тим агенцијама, иначе, осим „Пута”, сарађују и друга градска предузећа, попут „Водовода”, чије је руководство пролетос закључило уговор за уступање радника на годину.

Како се из тендерске документације може приметити, градски путари ангажују четири дипломирана инжењера, 25 грађевинских радника, десет возача Ц категорије и исто толико радника за руковање грађевинским машинама. Процењено је да ће инжењери бити ангажовани око 7.000 часова, односно возачи и руковаоци механизацијом око 18.000, док ће највише посла, око 48.000 сати, имати грађевинци.

У случају одсуства, попут годишњег одмора, плаћеног одсуства, боловања и др., агенције ће морати да обезбеде другог запосленог. Наручилац, односно ЈКП „Пут”, задржава право да раднике распореди за сменски рад, викендом и празницима. Комунално предузеће ће за запослене преко агенције обезбедити одговарајућу опрему, а, како је наведено, у зависности од потребе, грађевинци ће бити ангажовани за уградњу асфалта, хоризонталне и вертикалне сигнализације, градњу и одржавање, а када је реч о инжењерима, „Путу” су потребни машински, саобраћајни, грађевински или инжењери електротехнике.

Радници ће бити ангажовани у складу с потребама наручиоца, 24 часа након добијања налога за то, а плаћање ће бити реализовано по завршеном послу, и то у року од 45 дана по испостављању фактуре. У том документу ће бити наведена спецификација запослених, уз број радних сати.

Будући да је реч о оквирним потребама, те да годишњи обим посла није могуће прецизно утврдити, уговор ће бити потписан на 45 милиона динара, износ који је предвиђен програмом пословања, с тим што ће плаћање бити реализовано на основу јединичне цене, по одрађеном послу, у складу с потребама ЈКП „Пут”.

Ј. Вукашиновић

 

 

EUR/RSD 117.1743
Најновије вести