Леденице прете са фасада, ко их не склони, следи казна

На основу Одлуке о уређењу града Новог Сада, предузећа, установе и друга правна лица дужни су да чисте снег и лед с тротоара, прилазних путева и стаза испред објеката, као и да на те прилазе бацају со и сличне материје када је поледица.
ledenice02_RHA
Фото: Дневник (Р. Хаџић)

Предузетници су обавезни да уклањају снег и лед с кровова, ако то представља опасност за пролазнике и објекат у којем обављају делатност. Све наведено важи и за стамбене заједнице, односно власнике или закупце станова и породичних зграда или кућа.

Одлуком су прописане и казне, и то 50.000 динара за правна лица, 10.000 за одговорно лице, 30.000 за предузетнике и 8.000 динара за физичка лица. Испред објеката у изградњи, за уклањање снега и леда с тротоара и посипање соли у случају поледице одговоран је извођач, односно инвеститор радова, а слично важи и за кориснике неизграђеног грађевинског земљишта.

Фото: Дневник (Р. Хаџић)

При уклањању снега и леда с кровова зграда пролазници морају да бити упозорени о томе, ваздушне инсталације и водови сачувани од оштећења, а олуци и сливници не смеју се затрпавати. Снег и лед треба одлагати тако да то не омета саобраћај и кретање пешака.

Уколико уклањање снега и леда с кровова није могуће, правна лица, предузетници и физичка лица дужни су да благовремено поставе одговарајуће ознаке упозорења о опасности од обрушавања, као и баријере и траке, тако да пролазнике усмере да заобиђу делове где постоји опасност од обрушавања.

Ј. Вукашиновић

Фото: Дневник (Р. Хаџић)
EUR/RSD 117.2860
Најновије вести