OPENSociaLab: Креативност покреће свет

При­ме­на но­вих тех­но­ло­ги­ја у број­ним обла­сти­ма ра­да, мо­гу­ћи про­бле­ми, као и кре­а­тив­на ре­ше­ња и при­ме­ри до­бре прак­се би­ле су глав­не те­ме Ме­ђу­на­род­не кон­фе­рен­ци­је “OPEN­So­ci­a­Lab” о дру­штве­ним ино­ва­ци­ја­ма ко­ја је на ен­гле­ском је­зи­ку одр­жа­на  у Кул­тур­ној ста­ни­ци “Сви­ла­ра”.
Odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja o dru­štve­nim ino­va­ci­ja­ma “OPEN­So­ci­a­Lab”  Fo­to: S. Šu­šnje­vić
Фото: Oдр­жа­на кон­фе­рен­ци­ја о дру­штве­ним ино­ва­ци­ја­ма “OPEN­So­ci­a­Lab”  Фо­то: С. Шу­шње­вић  

Примена нових технологија у бројним областима рада, могући проблеми, као и креативна решења и примери добре праксе биле су главне теме Међународне конференције “OPENSociaLab” о друштвеним иновацијама која је на енглеском језику одржана  у Културној станици “Свилара”.

Председник Скупштине Града Новог Сада Здравко Јелушић се обратио на отварању Конференције коју је организовао “European Youth Award” уз подршку ОПЕНС-а.

- Све оно што ћемо данас видети су креације људи који и те како унапређују Нови Сад, који је одавно препознат као центар за нове идеје и као град који пружа шансе свима, али пре свега младим људима - казао је Здравко Јелушић. - Овакве конференције дају могућност младима да у пуном потенцијалу дају оно што друштво очекује од њих, а то је један нови приступ самој науци, као и односима међу људима.

Кординаторка за међународну сарадњу ОПЕНС 2019 Валентина Антић је рекла како су се учесницима конференције обраћали познати говорници и институције из региона и Европе.

- Ово је прилика да младе људе у Србији мотивишемо и да у будућности и они буду иновативни и креативни казала је Валентина Антић. - Такође и да на мало другачији начин размишљају, покрећу иницијативе и тиме направе Нови Сад бољим местом за живот.

Један од учесника Конференције, студент Факултета техничких наука Лазар Потребић је за “Дневник” навео како је њега и његову групу за предузетничке идеје мотивисао професор на факултету.

- Овде сам зато што ме занима предузетништво, али главни циљеви мог доласка јесу то да желим да чујем друге људе, да видим шта се дешава у окружењу и упознам нове људе - казао је наш саговорник. - Моја екипа и ја смо се пријавили на такмичење јер желимо да искористимо могућности које су нам тренутно пружене, док се наша идеја тиче паметног система за одгој свиња.

Помоћница покрајинског секретара за спорт и омладину Аранка Биндер је истакла како су друштвене иновације оне које немају за циљ профит него првенствено добробит читавог друштва, као и да су управо млади људи иноватори и покретничка снага. Током конференције 40 младих учесника из 13 земаља балканског региона ће учествовати у четвородневној обуци “Balkan Social Hackathon”-а у Новом Саду у циљу планирања, дизајнирања и креирања прототипа паметних дигиталних решења.

 

К. Ивковић Ивандекић

 

 

EUR/RSD 117.5814
Најновије вести