ВЕЛИКИ РИТ Градиће се вртићи, школе и спортски центар

Планом детаљне регулације простора „Мали Београд – Велики рит 1”, који је на јавном увиду до 1. септембра, већина подручја намењена је породичном становању.
Veliki_Rit
Фото: Dnevnik.rs

Будући да је процењено да ће на простору површине 58,85 хектара живети 2.750 становника, урбанисти су предвидели две предшколске установе, основну и средњу школу, средњошколски центар, али и спортски. Осим тога, део површине издвојен је и за пословне садржаје, општеградски центар, разноврсне јавне и комуналне службе.

Осим површине планиране за изградњу Улице Паје Радосављевића (1,2 хектара), која је важна за шире подручје Града, предвиђене су и саобраћајне, инфраструктурне и зелене површине на укупно 16,66 хектара. Бициклистичке стазе градиће се дуж главних саобраћајних праваца, у улицама Паје Радосављевића, Јанка Халкозовића, Мајке Југовића, Стефана Дечанског и Баја Пивљанина, те делимично и у заштитном појасу канала.

Изградњом двеју предшколских установа обезбедиће се простор за смештај око 320 деце, а ти једноспратни објекти с поткровљем планирани су у Дечанској и у Улици Грујице Новаковића. С обзиром на очекивани број деце јасленог и предшколског узраста на укупном подручју Малог Београда – Великог рита (око 630), планирано је да се недостатак простора надоместу у оквиру површина за разноврсне јавне службе, као и у оквиру породичног становања.

Основна школа за 700 до 800 ученика, с фискултурном салом планирана је уз улице Мајке Југовића и Баја Пивљанина, а та двоспратна зграда ће са салом бити повезана топлом везом, односно ходником. Урбанисти препоручују да се у школском објекту омогући полудневни боравак малишана од пет до седсм година, који тек треба да пођу у школу, а на том месту предлажу и рад с децом с посебним потребама, као и основно образовање одраслих.

Осим основне школе, планирана је и средња за око 1.100 ученика, и то уз Улицу Паје Радосављевића. Школска зграда ће имати три етаже (П+3), а како се у плану наводи, пре почетка градње неопходно је расељавање становника, рушење објеката који су ту налазе, и нивелација терена.

Пре изградње школских објеката, обавезна је и израда урбанистичког пројекта, којим ће се утврдити и фазе реализације.


Простори за децу и омладину

Урбанисти препоручују да се у оквиру јавних служби обезбеде простори за дечји креативни центар, дечју болницу, сигурну дечју кућу, дом за незбринуту децу, те децу ометену у развоју, васпитно запуштену децу и сл. Између осталог, предлажу и омладински образовно-културни центар,  диспанзер за адолесценте и сигурну кућу, васпитно-поправни дом, дом за болесну и у развоју ометену омладину, за младе из материјално угрожених породица, сигурну женску кућу, женски образовно-културни центар, саветовалиште за планирање породице и сл. Такви објекти требало би да имају два или три спрата.


Простор за јавне службе предвиђен је између планираних траса улица Грујице Новаковића, Стефана Дечанског и Мајке Југовића, а на површини од 1,73 хектара градиће се здравствене и социјалне установе, објекти градске управе, културе, ветеринарске станице и слично. У плану је наведено и да је источно од Темеринског пута обавезна изградња здравствене станице за потребе становника целог подручја Малог Београда – Великог рита, а обавезна је и изградња културног центра Рома.

Између планираних траса улица Грујице Новаковића и Мајке Југовића биће смештене комуналне службе, па су урбанисти су на површини 0,76 хектара предвидели изградњу објеката, максимално два спрата, за потребе организовања грађана за рециклажу секундарних сировина, противпожарну заштиту, одржавање хигијене и сличне радове на површинама јавне намене.

Средњошколски центар обухвата простор на којем су већ три приватне средње школе – „Свети Никола”,  Медицинска школа „Хипократ” и Спортско-образовни центар „Свети Никола”. Могућа су проширења поменутих школских комплекса на суседне површине других намена и дозвољена је изградња нових објеката, до два спрата. Осим тога, с обзиром на скученост простора, није могућа доградња зграда које се задржавају уз Дечанску улицу, али је могућа изградња нових објекта, до два спрата, на делу комплекса уз Улицу Јанка Халкозовића.

Спортски центар с халом и отвореним теренима планиран је уз улице Нова 4 и Мајке Југовића, и то на комплексу површине 1,59 хектара.

План детаљне регулације пословања и породичног становања на простору „Мали Београд – Велики рит 1” на увиду је до 1. септембра, а могуће га је погледати сваког радног дана од 9 до 14 часова на сајту и у згради Скупштине града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2 и у ЈП „Урбанизам” на Булевару цара Лазара 3, као и на сајту тог предузећа. Осим тога, план је могуће погледати и у МЗ Клиса, Савска 27 и МЗ Видовданско насеље, Улица др Јована Андрејевића 2а. Писани предлози, примедбе и сугестије подносе се Градској управи за урбанизам и стамбене послове у Радничкој 2, док траје увид.     

Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.0612
Најновије вести