За кашњење следи камата

Рок за прву кварталну аконтацију за порез на имовину истиче 14. фебруара. Како напомињу из Градске пореске управе, до доношења решења за 2017. годину обвезник је

дужан да у 2017. години, у року од 45 дана од почетка сваког тромесечја плаћа аконтацију у висини четврте рате обавезе утврђене решењем за 2016. годину. Оним пореским обвезницима који на дан доспећа рате уплати доспелу обавезу неће се зарачунавати камата.

Након добијања решења за текућу годину код пореских обвезника код којих је дошло до повећања пореске обавезе, позитивну разлику између пореза утврђеног решењем Градске пореске управе и аконтационо плаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела обвезник је дужан да плати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореза.

Градски порезници напомињу да, ако је обвезник аконтационо платио више пореза него што је дужан да плати према обавези утврђеној решењем, вишак плаћеног пореза урачунава се за намирење доспелог неизмиреног пореза на имовину за друге непокретности или пореза за наредно тромесечје или се обвезнику враћа на његов захтев.
С. Кр.

EUR/RSD 117.3664
Најновије вести