Ребаланс буџета ушао у скупштинску процедуру

Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету за 2020. годину ушао је данас у скупштинску процедуру.
skupstina srbije dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету за 2020. годину којим су предвиђени укупни приходи од 1.291,4 милијарди динара и расходи у висини од 1.774,4 милијарди динара, односно дефицит од 483 милијарде динара, ушао је данас у скупштинску процедуру.

Влада Србије усвојила је Предлог тог закона на јучерашњој седници.

Овим законом уређују се општи приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2020. годину, њихово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Током априла усвојен је први ребаланс буџета за 2020. годину, који је омогућио операционализацију Програма економских мера, неометано финансирање борбе за очување здравља и живота људи и умањење негативних економских последица пандемије по привреду и грађане.

Другим ребалансом буџета за 2020. годину предвиђени су укупни буџетски приходи у износу од 1.291,4 млрд динара што је за 46,5 млрд динара (2,4 одсто) више у односу на износе предвиђене ребалансом буџета из априла.

Све категорије прихода осим пореза на додату вредност бележе раст у односу на претходну пројекцију, док највећу позитивну промену бележи порез на добит правних лица.

У структури прихода порески приходи чине 84,4 одсто, непорески приходи 14,5 одсто док се остатак од 1,1 одсто односи на донације.

У односу на оригинално планиране приходе буџета, износ планиран овим ребалансом нижи је за 25,4 млрд динара, наводи се у Предлогу.

Најважнији фактори који су довели до измене у висини и структури буџетских прихода су између осталог, краћи и блажи ефекти деловања најтежих епидемиолошких мера (забрана кретања и обављања одређених активности) и брже успостављање унутрашњих и, у одређеном обиму, међународних економских токова, блажи пад укупне привредне активности у односу на предвиђен, са значајнијим изменама у структури БДП, продужено деловање пандемије на економска кретања на међународном нивоу у односу на првобитно предвиђене, изостанак транзитног саобраћаја и драстичан пад броја иностраних туриста....

Повећани су трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за набавку неопходне опреме и лекова у циљу спречавања ширења болести и обезбеђења квалитетније здравствене заштите за све грађане. Такође, повећана су средства за реконструкцију Клиничког центра Србије.

Ребалансом буџета, такође су опредељена средства за капиталне пројекте, продужено спровођење програма мера економске помоћи, доделу субвенција за подршку раду хотелске индустрије, одржавање државних путева, изградњу аутопутева у Републици Србији, као и директне подстицаје у пољопривреди.

Овим ребалансом код појединих буџетских корисника предвиђено је и смањење расхода и издатака у оквиру средстава одобрених Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, за које је оцењено да се до краја године неће извршити у планираном износу, као и прерасподела средстава у складу са досадашњом динамиком извршења и исказаним потребама.

Другим ребалансом укупно планирани расходи и издаци, ревидирани су навише за 9,14 одсто или за 148,59 млрд динара, у односу на укупно планиране расходе и издатке предвиђене ребалансом буџета из априла.

Додатна средства су највећим делом обезбеђена за ублажавање последица заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2, набавку лекова и санитетског материјала за лечење цивилних осигураника на ВМА и ЦОВИД болници на Карабурми.

Субвенције су повећане за 75,18 млрд динара у односу на ребаланс из априла.

Планирано повећање се највећим делом односи на средства која су обезбеђена за исплату 60 одсто минималне зараде за два месеца привредним субјектима, доделу субвенција за подршку раду хотелске индустрије због потешкоћа изазваних пандемијом заразне болести ЦОВИД-19, Јавном предузећу Путеви Србије за одржавање државних путева, Коридорима Србије д.о.о. Београд ради завршетка изградње ауто-путева у Србији, за директне подстицаје у пољопривреди и друго.

Дотације међународним организацијама повећане су за 1,06 млрд динара у односу на ребаланс из априла.

Највећи део средстава је намењен за авансну уплату Глобалној алијанси за вакцинацију Гави на име гаранције за поделу ризика по основу Уговора о преузимању обавеза између Владе Србије и Глобалне алијансе за вакцинацију Гави и за Савез за иновативне спремности за епидемију (ЦЕПИ) у циљу учествовања у Глобалној кампањи за додатно сакупљање средстава за борбу против болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 за развој вакцине.

Остали текући расходи већи су за 9,61 млрд динара у односу на ребаланс из априла месеца.

Повећање средстава планирано је за изградњу болница у Београду и Крушевцу у циљу ублажавања последица насталих услед болести ЦОВИД-19

изазване вирусом САРС-ЦоВ-2, за реализацију инфраструктурних пројеката у Србији, за набавку опреме и за образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви.

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање мање су за 7,41 млрд динара у односу на ребаланс из априла месеца.

У оквиру средстава планираних Републицком фонду за пензијско и инвалидско осигурање за подршку за исплату недостајуцих средстава за пензије и подршку Националној служби за запошљавање дошло је до смањења потребних средстава из буџета Републике Србије на шта је утицала боља наплата доприноса.

Расходи за социјалну заштиту из буџета нижи су од планираних ребалансом из априла месеца за 4,64 млрд динара.

Ово смањење извршено је на основу ниже извршених расхода у протеклом периоду и процене потребних средстава до краја године, наводи се у Предлогу закона.

EUR/RSD 117.5584
Најновије вести