Усвојене измене Закона о заштити природе и Закона о водама

БЕОГРАД: Скупштина Србије усвојила је вечерас више закона, међу којима су измене и допуне Закона о заштити природе и измене и допуне Закона о водама.
Skupstina Srbije/Fonet
Фото: FoNet

Један од кључних разлога за измене и допуне Закона о заштити природе односи се на забрану изградње хидроелектрана у заштићеним подручјима чиме се обезбеђује дугорочно очување природних вредности због којих је одређено заштићено подручје и проглашено, рекли су предлагачи.

Министарка Ирена Вујовић је рекла у расправи да се изменама закона остварује низ позиитвних ефеката, пре свега увођење начела предострожности омогућава се да се у случајевима када постоји непосредна опасност за природу адекватно и благовремено реагује одмах.

Изменама и допунама Закона о заштити природе омогућиће се и повећање површина под заштићеним подручјима, као и испуњење циљева дефинисаних просторним планом Србије.

Изменама и допунам Закона о водама оне се третирају као један од најважнијих елемената животне средине, односно водно земљиште уређује се као добро од општег интереса.

Променама Закона о водама врши се, рекла је Вујовић, усаглашавање тог закона са одредбама већ усвојених закона о општем управном поступку, Закона о инспекцијском надзору, Закона о прекршајима, Закона о заштити података личности, као И Закона о јавној својини.

Вујовић је казала и да се изменама Закона о водама непосредном погодобом може дати у закуп водно земљиште, ако је то у конкретном случају једино могуће решење…

EUR/RSD 117.5784
Најновије вести