Спорт - Фудбал

Спорт / Фудбал МЛАДОСТ ГАТ СПРЕМНО ДОЧЕКУЈЕ ДУЕЛ СА СЛОБОДОМ – Бајић: Речи да претворимо у дела
Значајно је Младост ГАТ променила изглед током зимске паузе. У редове Новосађана стигло је неколико веома вредних фудбалера, момака иза којих је завидно суперлигашко и интернационално искуство, што присталице клуба може да радује.
Спорт / Фудбал ЗВЕЗДА БАРСЕЛОНЕ МОРА НА РОБИЈУ Због сексуалног напада чекају га решетке
Трочлано судско веће у Барселони донело је одлуку да некадашњи фудбалер Дани Алвеш мора на издржавање затворске казне од четири године и по године због секусалног напада.
Photo
Спорт / Фудбал ЛШ: Наполи и Барселона РЕМИЗИРАЛИ у Напуљу, Порто код куће БОЉИ од Арсенала (ФОТО)
НАПУЉ: Фудбалери Наполија и Барселоне ремизирали су 1:1 (0:1) у првој утакмици осмине финала Лиге шампиона у Напуљу.
Photo
Спорт / Фудбал НЕ ЛИЧИ НА СЕБЕ Немања Гудељ потпуно променио „лични опис“! Српски фудбалер посетио клинику у Турској и више ништа није КАО ПРЕ Фанови у НЕВЕРИЦИ (ФОТО)
Немања Гудељ начинио је огромну промену у свом физичком изгледу! Српски фудбалер потражио је помоћ у Турској и сада изгледа далеко другачије него пре...
Спорт / Фудбал ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ великим киксом поклонио гол Роналду
У реванш мечу осмине финала азијске Лиге шампиона, Ал Наср је савладао Ал Фејху резултатом 2:0 и са укупних 3:0 је избацио из даљег такмичења.
Спорт / Фудбал ФУДБАЛЕРИ МАКАБИЈА ремизирали са Гентом и пласирали се у осмину финала ЛИГЕ КОНФЕРЕНЦИЈА
Фудбалери Макабија из Хаифе пласирали су се у осмину финала Лиге конференција, пошто су у реванш мечу шеснаестине финала одиграли нерешено са екипом Гента 1:1 (1:0).
Спорт / Фудбал ВО­ШИН ГОЛ­МАН ДРА­ГАН РО­СИЋ ОП­ТИ­МИ­СТИЧ­КИ НА­ЈА­ВИО СУ­СРЕТ СА СПАР­ТА­КОМ У НЕ­ДЕ­ЉУ Сви кре­ди­ти су по­тро­ше­ни
Фуд­ба­ле­ри Вој­во­ди­не у не­де­љу на „Ка­ра­ђор­ђу“ до­че­ку­ју тим су­бо­тич­ког Спар­та­ка у окви­ру 22. су­пер­ли­га­шког ко­ла. На­ви­ја­чи оче­ку­ју по­бе­ду и са­мо по­бе­ду. Кре­ди­те су њи­хо­ви љу­бим­ци ола­ко по­тро­ши­ли у две про­лет­ње утак­ми­це. Са Мла­до­сти код ку­ће и са Рад­нич­ким на го­сто­ва­њу у Кра­гу­јев­цу осво­ји­ли су са­мо је­дан бод, од мо­гу­ћих шест. По­бе­да је им­пе­ра­тив, ко­ји мо­ти­ви­ше и оп­те­ре­ћу­је, исто­вре­ме­но.
Спорт / Фудбал ВОЈ­ВО­ДИ­НА ПРО­ШИ­РУ­ЈЕ СА­РАД­ЊУ СА КЛУ­БО­ВИ­МА ИЗ ОКРУ­ЖЕ­ЊА И фуд­ба­лер­ке у ода­бра­ном дру­штву
Са­рад­ња Вој­во­ди­не са клу­бо­ви­ма у Но­вом Са­ду и По­кра­ји­ни је­сте у ин­те­ре­су клу­ба, али и свих ко­лек­ти­ва пот­пи­сни­ка до­ку­ме­на­та о са­рад­њи са јед­ним од сто­же­ра фуд­бал­ске вред­но­сти и тра­ди­ци­је у Ср­би­ји. Са­гла­сни су у то­ме би­ли и пред­сед­ни­ци ФК Ин­декс Бра­ни­бор Јо­ви­чић и ФК Чо­но­пља Ми­ло­ван Ди­здар, ко­ји су пот­пи­са­ли уго­во­ре о са­рад­њи са пред­сед­ни­ком ФК Вој­во­ди­на Дра­го­љу­бом Зби­љи­ћем. 
Спорт / Фудбал ТРА­ГОМ АК­ЦИ­ЈЕ У ПО­ЛА БЕ­ЛОМ, ПО­ЛА У ЦР­ВЕ­НОМ МЕ­ЂУ НО­ВО­САД­СКИМ УЧЕ­НИ­ЦИ­МА „Пр­ва љу­бав“ у Ки­са­чу
По­се­том уче­ни­ци­ма ОШ „Љу­до­вит Штур“ у Ки­са­чу спор­ти­сти име­на Вој­во­ди­не на­ста­ви­ли су ак­ци­ју „Ти си на­ша пр­ва љу­бав“у чи­јој је осно­ви про­мо­ци­ја спор­та и еду­ка­ци­ја де­це у сме­ру прин­ци­па здра­вог жи­во­та. Шта је нај­ва­жни­је у фа­зи њи­хо­вог од­ра­ста­ња, као и ко­ји су при­о­ри­тет­ни са­др­жа­ји ко­ји жи­вот зна­че, био је за­јед­нич­ки име­ни­лац у по­ста­вље­ним пи­та­њи­ма уче­ни­ка са еле­мен­ти­ма фи­зич­ког ве­жба­ња у осно­ви. Уз Во­ши­не фуд­ба­ле­ре, у шко­ли ко­ја но­си име по­зна­тог сло­вач­ког пе­сни­ка и пу­бли­ци­сте, али јед­на­ко и по­ли­ти­ча­ра и иде­о­ло­га ко­ји је још у 19. ве­ку за­го­ва­рао при­бли­жа­ва­ње Ру­си­ји и по­ли­тич­ко ује­ди­ње­ње свих сло­вен­ских на­ро­да, уче­ни­ци­ма су се пред­ста­ви­ле и фуд­ба­лер­ке, чи­ји је ко­лек­тив члан спорт­ске по­ро­ди­це у по­ла бе­лом, по­ла у цр­ве­ном.
Спорт / Фудбал ТУХЕЛ И ФК БАЈЕРН СЕ РАСТАЈУ Немачком гиганту "прекипело"
Бајерн се поразом од Леверкузена прилично удаљио од одбране титуле првака у Немачкој, а цех ће платити тренер. Додуше, не раде у Минхену то као неки други клубови, Тухел ће ипак водити екипу до краја сезоне. Познати новинар Скај спорта Флоријан Плетенберг, добро упућен у тематику о минхенском тиму, Бајерн и Тухел су постигли договор да се разиђу на лето.
Спорт / Фудбал ВЛАДИМИР ВЕРМЕЗОВИЋ ВИШЕ НИЈЕ тренер фудбалера Муре
Српски тренер Владимир Вермезовић није више шеф стручног штаба Муре, саопштио је ноћас словеначки прволигаш.
Спорт / Фудбал ТУХЕЛ ИПАК ОДЛАЗИ: Да Бајерн до краја сезоне постигне максималне резултате, а после...
МИНХЕН: Тренер Бајерна Томас Тухел изјавио је данас да ће  да учини све да постигне максималне резултате са минхенским фудбалским клубом до краја сезоне.
Photo
Спорт / Фудбал ЛШ: Фудбалери Интера ПОБЕДИЛИ Атлетико Мадрид, РЕМИ ПСВ-а и Борусије Дортмунд (ФОТО)
МИЛАНО: Фудбалери Интера победили су вечерас у Милану екипу мадридског Атлетика резултатом 1:0 (0:0) у првом мечу осмине финала Лиге шампиона.
Спорт / Фудбал ПРЕЛАЗНИ РОК КРАЈ ТИСЕ, НАЈЗАД, ДИНАМИЧАН СУТРА са Куљанима права провера
Дуго се у српсколигашу са Тисе нису оглашавали поводом актуелног прелазног рока, а ове недеље је, баш, динамично. Истина, неки играчи су од почетка припрема на проби, али се није знало да ли ће бити ангажовани. Сада је и то питање решено.
Спорт / Фудбал ФУД­БА­ЛЕ­РИ 2. ОК­ТО­БРА ИЗ КУ­МА­НА ПРИ­ПРЕ­МА­ЈУ СЕ ЗА НА­СТА­ВАК СЕ­ЗО­НЕ У ПФЛ ЗРЕ­ЊА­НИН Глав­ни циљ – са­чу­ва­ти ста­тус под­руч­ног ли­га­ша
Фуд­ба­ле­ри „2. ок­то­бра" из Ку­ма­на већ ви­ше од ме­сец да­на при­пре­ма­ју се за на­ста­вак пр­вен­ства у Под­руч­ној фуд­бал­ској ли­ги Зре­ња­нин. Ку­ман­ча­ни су је­се­њу се­зо­ну по­че­ли ве­о­ма до­бро, по­сле че­твр­тог ко­ла би­ли су чак тре­ци, без по­ра­за, да би за­тим усле­ди­ла цр­на се­ри­ја, па су крај пр­вог де­ла пр­вен­ства до­че­ка­ли на 11. ме­сту са 22 бо­да.
Спорт / Фудбал ОДЛАЗАК ВЕЛИКАНА НЕМАЧКОГ И СВЕТСКОГ ФУДБАЛА Преминуо Андреас Бреме
Легенда немачког и светског фудбала Андреас Бреме преминуо је у 63. години од последица срчаног удара.
Спорт / Фудбал МИХА БИ ДАНАС СЛАВИО 55. РОЂЕНДАН Речи његове супруге ТЕРАЈУ СУЗЕ НА ОЧИ: Сваки пут док ходам, осећам...
Аријана Михајловић, супруга Синише Михајловића, послала је емотивну поруку на дан када би легендарни Миха напунио 55 година.
Спорт / Фудбал ПАРТИЗАНОВ ГОЛГЕТЕР МОРАО ВАН ТЕРЕНА Ево какво је стање повређеног Матеуса Салдање
Бразилац мора да изађе из игре на утакмици против ИМТ-а.
Спорт / Фудбал ТО­ПОЛ­ЧА­НИ ТЕК У ФИ­НИ­ШУ УКЊИ­ЖИ­ЛИ ПЛА­НИ­РА­НЕ БО­ДО­ВЕ У МЕ­ЧУ СА РАД­НИ­КОМ Стрпљење се исплатило
Укњи­жи­ли су фуд­ба­ле­ри ТСЦ –а пла­ни­ра­не бо­до­ве у ме­чу са Рад­ни­ком (1:0), али до ње су сти­гли мно­го те­же не­го што су оче­ки­ва­ли. Тек у фи­ни­шу ус­пе­ли су да сло­ме от­пор Сур­ду­ли­ча­на и то са бе­ле тач­ке.  
Спорт / Фудбал ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА ВРЕДНО РАДЕ ПРЕД НАСТАВАК СЕЗОНЕ Штрандароши опасност за сваког противника
Фудбалери Кабела одиграли су веома добро у првом делу сезоне у Српској лиги група Војводина
EUR/RSD 117.1921
Најновије вести