Инвеститор из Зрењанина планира градњу  у Равном Тополовцу

РАВНИ ТОПОЛОВАЦ: У Равном Тополовцу градиће се још један објекат за држање и гајење живине – живинарник, а инвеститору из Зрењанина неће бити потребна процена утицаја на животну средину.
Živina Foto: pixabay.com
Фото: Живина Фото: pixabay.com

То сазнајемо из решења житиштанског Одељења за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, које је утврдило да за пројекат пољопривредног објекта није потребна ова процена.

Следи и закључак, у којем се наводи да су у процесу разматрања захтева, приликом одлучивања, узета у обзир достављена мишљења заинтересованих органа, организација и јавности, и да није било поднесака. Из документације се не може прецизно закључити где се објекат гради. Наводи се само број парцеле, која се води на потезу баште и површине је 4.242 квадратна метра. У катастру се књижи као пољопривредно земљиште, њива 1. класе. По томе се може закључити да је ван граница насеља.

У Равном Тополовцу, иначе, има много новоформираних живинарника. То у летњим месецима има за последицу ширење непријатних мириса, а бележени су и случајеви да угинула живина заврши у јарковима на ободу села.

Ж. Б.

EUR/RSD 117.5653
Најновије вести