„Калмес” ће у Зрењанину градити производне погоне

ЗРЕЊАНИН: Предузеће „Калмес“ из Зрењанина планира да у овдашњој радној зони „Југоисток 1“ изгради производни погон, па је оглашена јавна презентација урбанистичког пројекта, која траје до 14. новембра.
с
Фото: Youtube Printscreen

Ово предузеће је основано 2010. године и специјализовано је за инжењерске делатности и техничко саветовање, односно за вибродијагностику, ремонт, реконструкцију и балансирање ротационих машина. Како је наведено у пројектној документацији, инвеститор у будућим погонима планира производњу металне галантерије, што подразумева ЦНЦ сечење лимова, варење, савијање лимова и машинску обраду на ЦНЦ струговима и ЦНЦ глодалицама. Структура рада обухвата администрацију, складиштење, производњу, контролу квалитета и испоруку. Производни тим чине бравари, машиновође, заваривачи, предрадници и инжењери.

Простор који је обухваћен урбанистичким пројектом налази се на грађевинској парцели чија је површина нешто већа од 29 ари, на углу улица Огњеслава Костовића и Др Ђорђа Радића. Планирани производни објекат је приземни са мезанином, а бруто површина приземља је 1.454 квадратна метра. Објекат садржи производни, складишни и административни део и у основи је у облику латиничног слова Л. Није планирана фазна изградња објекта.


Привремени археолошки надзор

Инвеститор се обавезује да 15 дана пре почетка земљаних радова обавести надлежне о дану почетка радова ради договора о повременом археолошком надзору. Такође, приликом извођења земљаних радова неопходно је слојевито уклањање земље. Уколико се том приликом наиђе на археолошко налазиште или археолошки предмет, извођач је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежни завод и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, као и да се сачува на месту и у положају у којем је откривен, наводи се у урбанистичком пројекту.


У урбанистичком пројекту се истиче да је уз ободне ивице парцела потребно формирати зелене површине које ће имати функцију изолације и умањења буке и задржавање прашине и издувних гасова. Урбанистичким пројектом је планирано да зелене површине заузимају 25,05 одсто парцеле.

Наводи се и да се у близини ове локације налази археолошки локалитет, који је истраживан у периоду од 2009. до 2016. године. Такође, с друге стране магистралног пута Зрењанин - Београд, паралелно са овом локацијом, налази се још један археолошки локалитет, на којем су откривени предмети из гвозденог доба.

На катарстарској парцели, на којој се планира изградња производног погона, нису обављана детаљна археолошка истраживања. Међутим, с обзиром на број локалитета који окружују овај простор, реално је очекивати да се наиђе на предмете од значаја за археологију. Из тог разлога се утврђује мера повременог археолошког надзора.

        Ж. Б.

EUR/RSD 117.3739
Најновије вести