ПЕТ КОНКУРСА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ У АЛИБУНАРУ Ево које ће ОЛАКШИЦЕ пољопривредна газдинства имати

АЛИБУНАР: Општина Алибунар расписала је пет конкурса за расподелу новца за подстицај развоја пољопривреде на које пољопривредници могу да се јаве до 30. новембра.
а
Фото: Л. Радловачки

Регистрована газдинства ће моћи да конкуришу за подстицаје у виду регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање). За ту намену је обезбеђено укупно милион динара, а највише 30.000 динара по кориснику. Други конкурс тиче се кредитне подршке – финансирање, односно суфинансирање камате за краткорочне и дугорочне пољопривредне кредите. Укупно је опредељено 2.700.000 динара, односно максимално 60.000 динара по кориснику од износа укупне годишње ефективне камате за сваку годину кредитног периода краткорочног или дугорочног кредита која доспева од 1. јануара до 31. децембра ове и од 1. јануара до 31. децембра сваке наредне године, а током прве три године кредитног периода.

У оквиру конкурса за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња планирано је 3.400.000 динара. Интензитет помоћи износи40 одсто од висине премије осигурања, без урачунатог ПДВ-а, а највише 80.000 по кориснику. За набавку опреме за пчеларство и набавку нових пчелињих друштава Општина је издвојила укупно 1.800.000 динара, односно највише 30.000 по кориснику, а за подстицаје за суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда, свиња, оваца и коза укупно 1.100.000 динара, односно највише 30.000 по кориснику.

Пољопривредници са територије општине Алибунар за детаљније информације о конкурсима могу се обратити комисији за разматрање захтева за доделу средстава у циљу подршке спровођењу мера пољопривредне политике за 2023. годину на телефон 013/642-102 или одласком у канцеларију Општинске управе општине Алибунар (Трг слободе 4). Сви детаљи, списак документације и услови конкурса могу се наћи на сајту општине, у одељку документа (јавни конкурси).

С. Ковач

EUR/RSD 117.1277
Најновије вести