У току уређење каналске мреже код Мужље

ЗРЕЊАНИН: Водопривредно привредно друштво „Средњи Банат“ из Зрењанина саопштило је да је на систему за одводњавање Мужља – Лукино Село, који припада катастарској општини Мужља, у току уређење каналске мреже.
Tarupiranje, izmuljenje i razastiranje zemlje duž kanala po nalogu „Voda Vojvodine” Foto: VPD „Srednji Banat“
Фото: Тарупирање, измуљење и разастирање земље дуж канала по налогу „Вода Војводине” Фото: ВПД „Средњи Банат“

Посао се обавља у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. Обављено је тарупирање и измуљење канала, као и разастирање земљаног материјала, у дужини од 16.720 метара, а тренутно се ради на постављању пропуста. Инвеститор радова је Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ из Новог Сада.

Ових дана се изводе радови и на експлоатацији и одржавању дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља на систему за одводњавање Книћанин – Чента, који припада катастарској општини Чента. Радови обухватају тарупирање и измуљење канала багером и разастирање земљаног материјала у дужини од 43.601 метар каналске мреже.

„Циљ ових радова је да се омогући несметано циркулисање воде кроз каналску мрежу и одводњавање сувишних вода са пољопривредног земљишта“, кажу у ВПД „Средњи Банат“.

Механизација овог предузећа ангажована је и на редовном одржавању и функционисању водних објеката на системима за одводњавање Међуречје и Карађорђе – Молин, који припадају катастарској општини Житиште, затим Конак, у катастарској општини Сечањ, и Итебеј – Црња, у катастарској општини Нова Црња. Радови, између осталог, обухватају и постављање пропуста у дужини од 15.570 метара каналске мреже.

„Упоредо са овим пројектом, изводе се и радови на уређењу каналске мреже за инвестиционо одржавање регионалног подсистема „Нова Црња“, на систему Итебеј - Црња, који припада катастарској општини Нова Црња. Тамо се изводи монтажа и демонтажа пумпних агрегата и постављање и уклањање привремених земљаних преграда. Инвеститор оба пројекта су „Воде Војводине“, кажу у зрењанинском предузећу „Средњи Банат“.

Ж. Б.

 

EUR/RSD 117.5934
Најновије вести