Вршац расписао конкурс за програме у области социјалне и здравствене заштите

ВРШАЦ: Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења у области социјалне и здравствене заштите, недавно је расписан, а Град Вршац тим поводом издваја 1.750.000 динара за прву половину текуће године.
Р. Хаџић/Град Вршац поделиће 1,75 милиона динара по овом конкурсу
Фото: Р. Хаџић/Град Вршац поделиће 1,75 милиона динара по овом конкурсу

На тај начин Град ће подстаћи реализацију пројеката/програма из области социјалне и здравствене заштите од јавног интереса за Град Вршца, а све то у циљу очувања и унапређења положаја социјално осетљивих група, развоја инклузије, интеграције у локалну заједницу, увођење и унапређење иновативних активности и програма, подршке особама са инвалидитетом за самостални живот, укључивање у заједницу и интеграција у окружењу, здравственог васпитања становништва и слично. На списку се налази још двадесетак услова, или пожељних циљева, који су представљени на званичном сајту Града Вршца (vrsac.org.rs).

Право учешћа на овом конкурсу имају удружења, организације и савези који су регистровани у АПР-у и функционишу на територији Вршца најмање шест месеци у претходној календарској години. Како би се добиле тражене субвенције, сви који се пријаве треба да испуне одређене критеријуме којима се контролишу референце саме пријаве (односно прописани обрасци, време пријаве, потпуност документације, ажурност података), потом референце удружења, планираног програма и циљева, као и ко су све суфинансијери.

Пријаве се подносе до 5. маја искључиво на обрасцима који су саставни део конкурсне документације и могу се наћи на сајту Града Вршац или на Писарници Градске управе у Вршцу, Трг Победе 1.

Уз Образац број 1, односно Пријаву, неопходно је доставити и следећу документацију: програм за који се тражи додела средстава, важећи статут удружења (потписан и са печатом), овлашћење за заступање удружења издато од статутом овлашћеног лица, копија извештаја о реализованим активностима у претходној години и доказ о чланству у савезу удружења или организацији на покрајинском и/или републичком нивоу.

Поступак за доделу средстава води Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава удружењима из области социјалне и здравствене заштите, која у року, који не може бити дужи од 30 дана од истека рока за подношење пријаве, утврђује бодовну листу вредновања и рангирања пријављених програма. Градоначелница доноси Одлуку о избору програма у складу са Правилником о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења у области социјалне и здравствене заштите, а коначна одлука о додели средстава биће објављена на званичном сајту Града Вршца.

Треба напоменути да Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и додатне информације или да исконтролише све на лицу места, или захтева усмену презентацију пројекта од стране подносиоца, односно захтева испуњење додатних услова.       

Л. Р.

EUR/RSD 117.5814
Најновије вести