За екологију у Зрењанину 208 милиона динара

ЗРЕЊАНИН: За заштиту животне средине ове године ће из градског буџета бити утрошено укупно око 208 милиона динара, предвиђено је програмом који је објављен у Службеном листу града Зрењанина.
д
Фото: Приватна архива

Од тога, највише средстава, и то 106,7 милиона, односи се на контролу и заштиту ваздуха и сузбијање инхалационих алергена. Под овом ставком налазе се праћење квалитета ваздуха, систематско сузбијање емерзних корова, крпеља, комараца...

За управљање отпадом опредељена су средства у износу до 77,5 милиона динара, од чега највећи део, чак 60 милиона, иде на уклањање дивљих депонија. Планирана су и средства за израду пројектно-техничке документације затварања и потпуне санације, односно ремедијације постојеће градске депоније у Зрењанину.

По висини опредељених средстава за ову годину следи програм контроле и управљања отпадним водама. Предвиђена средства за овај програм износе до 15,3 милиона динара. Планирано је да се утроше за измуљење уличних канала и тарупирање канала у путном појасу, затим за контролу квалитета отпадних вода, израду техничке документације за пречистач отпадних вода, као и за израду пројектно-техничке документације за радове на зацевљењу Багљашког канала.

За управљање отпадом опредељена су средства у износу до 77,5 милиона динара, од чега највећи део, чак 60 милиона, иде на уклањање дивљих депонија

За контролу и заштиту природе, биодиверзитет и јавне зелене површине предвиђена су средства у износу до 5,1 милион динара. Овом ставком обухваћена је заштита и унапређење споменика природе Жупанијски парк, Храст лужњак у Зрењанину и Бели дуд у Белом Блату, као и израда техничке документације за парк у насељу Багљаш.

У програму коришћења средстава 1,5 милиона динара опредељено је за контролу и заштиту од буке, затим 1,2 милиона за контролу и заштиту површинских и подземних вода, а милион динара за информисање, едукацију, промоцију и популаризацију заштите животне средине.

Ж. Б.

 

EUR/RSD 117.3909
Најновије вести