Зрењанин поново изашао у сусрет закупцима пословног простора

ЗРЕЊАНИН: Град Зрењанин одобрио је нове финансијске олакшице за закупце пословног простора у јавној својини, а у циљу превазилажења финансијских потешкоћа изазваних пандемијом вируса корона.
zrenjanin bakic
Фото: Дневник/Филип Бакић/Град Зрењанин

Закључком Градског већа града Зрењанина, дозвољава се ЈП "Градска стамбена агенција", установама чији је оснивач град Зрењанин, месним заједницама са територије града Зрењанина и органима града Зрењанина, да приликом обрачуна месечних закупнина за коришћење пословних простора и просторија у јавној својини града Зрењанина, примењују финансијске мере.

Те мере су да се закупцима који, као регистровану делатност, обављају угоститељску делатност и делатност туристичких оператера, обрачуна, фактурише и наплати закупнина за март, април и мај 2021. године, умањена за 90 одсто од уговором утврђене месечне закупнине.

Затим, да се закупцима који као регистровану делатност, обављају делатност у области трговине на мало (изузев апотека, трговина прехрамбеним производима и храном за животиње), делатност у области пружања занатских и других услуга, делатност у области спорта и образовну делатност, обрачуна, фактурише и наплати закупнина за март, април и мај 2021. године, умањена за 40 одсто од уговором утврђене месечне закупнине.

Такође, да се закупцима пословних простора који су у власништву градских установа и месних заједница не обрачунава и не наплаћује месечна закупнина утврђена уговором о закупу за март, април и мај 2021. године, изузев парламентарним политичким странкама, којима ће се и за наведени период обрачунати, фактурисати и наплатити пун износ уговором утврђене месечне закупнине.

EUR/RSD 117.5626
Најновије вести