Егзит не угрожава статику тврђаве

Испитивање деловања Егзита на конструкцијске склопове, односно статику Петроварадинске тврђаве, које је по налогу градског Завода за заштиту

споменика културе обавио Департман Факултета техничких наука у Новом Саду за грађевинарство и геодезију показује да уочена оштећења нису последица одржавања те манифестације и да тренутно не угрожавају стабилност прегледаних зидних структура, али да је њихова трајност угрожена. Узрок њиховог настанка, наводе у Заводу, јесте неодржавање и утицај кише, снега, мраза и слично, а да би се спречило даље пропадање, неопходно је перманентно одржавање тврђаве којим би се санирала садашња оштећења и уклонили узроци пропадња, као што су влага и урасла вегетација.

Како кажу у Заводу за заштиту споменика културе Новог Сада, током прошле године су издвојили новац за анализе, између осталог и због тога што таква врста истраживања никада раније није рађена, чиме се годинама оставља простор за неаргументовану расправу о оправданости коришћења Тврђаве за организовање таког музичког фестивала, као и о великом неповољном утицају одржавања Егзита на стање тврђаве. Пројектни задатак који је постављен пред ФТН је обухватао преглед и процену затеченог стања конструкцијских и неконструкцијских склопова на утврђеним локацијма пре почетка фестивала, снимање утицаја вибрација недеструктивним методама за време и након манифестације да би се утврдила евентуална деградација носивости, крутости и употребљивости конструкцијских и неконструкцијских склопова, обраду и анализу података и израду елабората.

За анализу су одабрана два локалитета – Хорнверк и плато Горње тврђаве са зградом Арсенала, односно Музеја града Новог Сада, а мерења су обављена на шест места. На избор тих локација за испитивање утицало је то што је главни шанац Хорнверка место где буде једна од највећих и најпосећенијих бина Егзита, а на платоу најчешће буду две бине, које такође бележе велику посећеност, док Кавалир, кроз који пролази тунел, представља главни колско-пешачки комуникациони правац кроз који се одвија целокупан саобраћај за Горњу тврђаву.

По речима портпаролке градског Завода за заштиту споменика културе Александре Зековић, прва фаза истраживања је подразумевала детаљан визуелни преглед карактеристичних зидних структура и врста уочених оштећења. Зависно од мерног места, уочене су различите врсте оштећења, као што су подужне хоризонталне и вертикалне пукотине, напрслине у горњим зонама фасаде, испирање малтерских спојница и огољавање опеке, љускање површинског слоја појединих опека, испадање целих опека, механичка оштећења на местима вођења каблова и инсталација, пукотине кроз малтерске спојнице и опеку, урасла вегатација, мрежасте напрслине.

– У наставку испитивања мерене су вибрација пре, за време и након „Егзита“ и на основу анализе добијених резултата закључено је да динамичко понашање конструкцијских склопова није последица дешавања на манифестацији већ других утицаја те би било пожељно увести систем трајног монторинга – казала је Александра Зековић. – И визуелним прегледом након одрживања Егзита и упоређивањем стања зидова пре и после закључено је није дошло до интензивирања оштећења на мерним местима.

З. Милосављевић

 

EUR/RSD 117.1921
Најновије вести