Јавни позив у Карловцима за програме социјалне заштите

У току је конкурс за доделу пара организацијама и удружењима грађана за програме и пројекте од јавног интереса за општину Сремски Карловци у овој години. Рок за пријаву је 25. март, а локална самоуправа је у ту сврху издвојила у буyету 800.000 динара.
Sremski Karlovci Foto: S. Šušnjević
Фото: Сремски Карловци Фото: С. Шушњевић 

Тим новцем општина ће финансирати програме и пројекте из области социјалне заштите, борачко-инвалидске и заштите особа с инвалидитетом, хуманитарних програма, заштите животне средине, друштвене бриге о деци, задовољења потреба младих, програма заштите људских права и других којима се задовољавају јавне потребе.    

Пријаве могу поднети организације и удружења грађана која имају  седиште на територији општине или обављају делатност у Сремским Карловцима, а која су регистрована до дана расписивања конкурса и оправдала су новац добијен из буyета општине у ранијем периоду.

За пријављивање је потребно поднети попуњен јединствени образац, те фото-копију решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења, фотокопију ОП обрасца, депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор, Статута удружења, те одлуку надлежног органа о усвајању програма рада за текућу годину и опис програма или пројекта с финансијским планом.           

Конкурсна документација се може преузети с интернет странице општине сремскикарловци.рс или непосредно у Одељењу за друштвене делатности.

Пријаве на конкурс се подносе на писарници општинске управе или поштом на адресу: Општинска управа општине Сремски Карловци, Комисији за доделу средстава за удружења грађана, Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, у затвореној коверти, уз напомену „Јавни конкурс за доделу средстава или недостајућег дела средстава организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса на територији Општине Сремски Карловци у 2019. години“.   Корисници пара су дужни да пројекат за који им је додељен новац реализују до 31. децембра ове године и да у року од 20 дана од завршетка програма или пројекта доставе извештај. 

EUR/RSD 117.9612
Најновије вести