Лане у Новом Саду више запослених него 2019. године

На основу евиденције Националне службе за запошљавање, у децембру 2020. године било је 13.015 незапослених у Новом Саду, што је за 917 особа мање, у односу на исти месец 2019. године, али више од половине (61 одсто) су чиниле жене, наведено је у извештају о раду Центра за социјални рад.
aptiv radnici, Dnevnik/Slobodan Šušnjević
Фото: Дневник/Слободан Шушњевић

У односу на 2019. годину, укупан број запослених повећао се за 6.509 особа, те је у Новом Саду лане било запослено 158.740 радника, од чега је 132.498 (8З,5 одсто) у привредним друштвима, предузећима, задругама, установама и другим организацијама, а 26.242 (16,5 одсто) у приватном сектору.

Према стручној спреми, највише незапослених је било у категорији грађана који имају средњу стручну спрему (32,42 одсто), те оних без занимања (први и други степен стручне спреме) и са трогодишњом квалификацијом (32,24 одсто). Иза њих су биле особе које имају високу стручну спрему (27,1одсто) и вишу стручну спрему (8,11одсто). Када је реч о женама, највише незапослених спада у категорију са средњом стручном спремом (Ж,62 одсто), затим са високом спремом (З0,38 одсто) и без занимања и са трогодишњом квалификацијом (26,77 одсто).


У Новом Саду око 70.000 пензионера

Према подацима Покрајинског фонда ПИО, у Новом Саду у децембру 2020. године био је 72.251 пензионер, од чега више од половине (69,02 одсто) чине они који остварују старосну пензију, 14,12 одсто инвалидску пензију, а 16,86 одсто су они који остварују породичну.

Просечна старост становника Новог Сада у 2019. години била је 40,9 година. Према подацима у односу на претходни пописни период, знатно је порастао број остарелих лица (за 22 одсто) и објашњено је да је висок проценат старих једно од демографских обележја сановништва на овом подручју већ више деценија, са тенденциом дајег раста.


У току 2020. године број корисника Центра се повећао у односу на 2019. годину за 1.194 особе, односно за пет одсто, а највише је одраслих, те деце, старих и младих. Предходне године је поднето 1.456 нових захтева за новчану социјалну помоћ, а право на њу су оствариле 2.484 породице са 5.903 члана.

Према Извештају Центра, порастао је и број корисника Службе за заштиту одраслих и старих особа. Међу пунолетнима који су добили социјалну и породично-правну заштиту највише је одраслих и старих у домским смештајима (45,19 одсто), потом одраслих и старих с тешкоћама у развоју и инвалидитетом (42.65 одсто). Број одраслих којима је био потребан домски смештај у 2020. години порастао је за девет одсто у односу на лане, а ради се о особама које имају потешкоће у самосталном животу, бескућницима, као и о старим људима.

С. Ковач

EUR/RSD 117.5814
Најновије вести