Лицитација за три плаца у јулу

Завод за изградњу града јуче је објавио јавни оглас ради продаје путем лицитације две парцеле у Ветернику и једне у Новом Саду.

Како је наведено, отварање понуда предвиђено је 22. јула у ЗИГ-у, и то у 10, 10.30 и у 11 часова.

Плацеви у Ветернику налазе се у Улици Милана Тепића и између Улице Милана Тепића и Новосадског пута, а прилаз парцели је планиран из нове улице.

Почетну цену за плац површине 2.899 квадрата  у Милана Тепића ЗИГ је одредио од 49,8 милиона динара. На тој локацији планирана је изградња стамбене зграде за вишепородично становање на два спрта. Односно објекат ће имати сутерен, приземље, два спрата и поткровље. Како је у огласу наведено локација је опремљена уличним инсталацијама водовода и канализације и електроенергетским и гасним инсталацијама. Прилаз парцели је планиран из постојеће улице Милана Тепића.

Парцела од 1.095 квадрата која се продаје налази се између улица Милана Тепића и Новосадског пута и намењена је за комерцијално услужну делетност. Ту је планирана градња објекта који ће имати сутерен, приземље и спрат .Почетна цена на лицитацији је 13,5 милиона динара. У огласу ЗИГ-а стоји да се ова грађевинска парцела налази на локалитету који није опремљен уличним инсталацијама водовода и канализације. Локалитет је опремљен уличним електроенергетским и гасним инсталацијама. Прилаз парцели је планиран из планиране нове улице између Улица Милана Тепића и Новосадског пута.

Плац у Новом Саду који се продаје налази се на углу улица Партијарха Чарнојевића и Ђорђа Рајковића, величине је 429 квадрата продаје се по почетној цени од око 31,6милиона динара. На тој површини могуће је градити објекат који ће имати подрум, приземље, три спрата и поткровље. Како се наводи у јавном огласу према плану генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду и плану детаљне регулације Подбаре парцела је намењена за изградњу објеката за вишепородично становање (објекти могу бити стамбени, стамбено-пословни или пословни). Локалитет је опремљен уличним инсталацијама водовода и канализације, као и уличним електроенергетским, гасним и вреловодним инсталацијама. Парцела има директан приступ јавној саобраћајној површини, односно Улици Ђорђа Рајковића.

Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица. Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цене у поступку јавног надметања, а пријаве ће се примати 21.јула, наводе се у огласу ЗИГ-а.

З. Д.

 

EUR/RSD 117.2860
Најновије вести