На реду уређење површине испред зграде Радничког универзитета

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције на тендеру тражи фирме које ће реконструисати јавну површину испред зграде некадашњег Радничког универзитета у Улици Војвођанских бригада.
2
Фото: Dnevnik.rs

Процењена вредност јавне набавке је 13,2 милиона динара (13.230.792) без ПДВ-а, док је рок за завршетак радова три месеца, тачније 90 календарских дана, од увођења одабраних извођача у посао.

Након пожара 2000. године, зграда Радничког универзитета је напуштена, док је неуређена површина испред објекта коришћена као паркинг простор. После неколико неуспелих покушаја продаје, крајем 2020. године објекат по почетној цени од скоро 5,3 милиона евра на лицитацији купује новосадска компанија „Вега ИТ”, а већ наредне године почиње реконструкција зграде, по пројекту архитекте Лазара Кузманова, одабраном на конкурсу.

„У поступку јавног надметања ’Вега Пропертис Раднички’ д. о. о. из Новог Сада постао је власник пословне зграде и парцеле на којој је објекат. Површина испред Радничког универзитета је у јавној својини Града. У циљу бржег и ефикаснијег спровођења процедуре за почетак уређења дела јавне површине ’Вега Пропертис Раднички’ и Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције закључили су уговор о финансирању и регулисању међусобних односа у циљу уређења јавне површине испред зграде Радничког универзитета на локацији Војвођанских бригада 7. У складу са тим, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције се води као инвеститор, док је ’Вега Пропертис’ финансијер. Уговорна обавеза Финансијера је да финансира и исходује пројектно-техничку документацију за уређење јавне површине и завршне радове на уређењу, у циљу остварења визуелног индентитета комплетног простора објекта и партера. Пројектно-техничка документација се израђује ради прибављања одговарајућих дозвола и сагласности и извођење радова, при чему се предмер радова израђује посебно за фазе А и Б. Тим фазама су дефинисани радови које би финансирао Инвеститор (фаза А) и радови које би финансирао и изводио Финансијер (фаза Б), што би представљало заједничко финансирање уређења јавне површине испред зграде Радничког универзитета”, објашњено је у документацији објављеној на Порталу јавних набавки.

Како се може приметити, уређење јавне површине (око 460 квадрата) подразумева изградњу платоа испред зграде, укључујући прилазно степениште и рампе, а затим ободног тротоара. Плато, осим пешачке површине, представља и слободан простор за евентуални приступ ватрогасног возила, што ће бити омогућено преко навозних рампи из Улице Војвођанских бригада. Предвиђене су две наспрамне рампе, ширине 3,5 метара, како би се омогућио несметан једносмерни саобраћај.

Када је реч о мобилијару, пројекат новосадске фирме „Тим инжењеринг систем” у делу пешачког платоа предвиђа конзолну дрвену клупу и армирано-бетонске жардињере, док је у нивоу партера планирана уградња линијских ЛЕД светиљки, чије би димензије требало ускладити с гранитним плочама.

Објашњено је да би, у складу с противпожарним захтевима, навозне рампе зими требало грејати како би се спречило замрзавање. Рампа за слабопокретне особе имаће рукохват у два нивоа на висини од 60 и 90 центиметара.

Због реконструкције објекта и изградње нове прилазне рампе и армирано-бетонских потпорних зидова на јавној површини, неопходно је измештање подземних електроенергетских и водоводних инсталација, као и телекомуникационих водова.

Понуде на тендер Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције подносиле су се до 18. априла, а 40 дана касније биће донета одлука о додели уговора или пак обустави поступка. Уколико за то буде заинтересованих предузећа, реконструкција јавне површине испред зграде Радничког универзитета могла би да почне у јуну.

Текст и фото:

Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.2146
Најновије вести