План нове зграде суда на јавном увиду

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада огласила је јавни увид за Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду.
urbanizam planovi pixabay
Фото: pixabay.com

На основу члана 61. став 1. тачка 4. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/19) Градоначелник Града Новог Сада утврдио је Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду , а у складу са чланом 50. став 1. и чланом 51б став 3. Закона о планирању и изградњи, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава

                  

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду,  излаже се на Јавни увид у трајању од 15 дана, почев од 24. априла 2019. године до 08. маја 2019. године.

Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9.00 - 14.00 часова, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице „Прва војвођанска бригада“, Народних хероја број 5 у Новом Саду.

Задужује се ЈП"Урбанизам" Завод за урбанизам да у просторијама на Булевару цара Лазара 3, за време трајања јавног увида, обезбеди присуство стручног лица.

Заинтересовани могу своје писане примедбе поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Улица Радничка број 2, у време трајања јавног увида.

Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе одржаће се после завршетка Јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове, јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

(Огласни текст)

EUR/RSD 117.7502
Најновије вести