План регулације дела Салајке на јавном увиду

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава излагање на јавни увид Нацрт плана детаљне регулације дела Салајке.
urbanizam planovi pixabay
Фото: pixabay.com

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08) Градоначелник Града Новог Сада утврдио је Нацрт плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду, а у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава

         

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

Нацрт плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду излаже се на Јавни увид у трајању од 30 дана,  почев од 21. августа 2018.године до 19. септембра 2018. године.

Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9.00 - 14.00 часова, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице „Салајка“ Улица Шајкашка број 26 и Месне заједнице „Подбара“, Улица Косовска број 41 у Новом Саду.

Заинтересовани могу своје писане примедбе поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Улица Радничка број 2, у време трајања јавног увида.

Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе, одржаће се после завршетка Јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове, јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

(Огласни текст)

EUR/RSD 117.5631
Најновије вести