Путници и запослени траже новац од ГСП-а

Градско саораћајно предузеће „Нови Сад” лане је изгубило 45 судских

спорова у вези с накнадом штете, а добило два. У поступцима пред судом везаним за радне односе, од 14 тужби, у 11 предмета градски превозник је био губитник, док је у три спора био у праву. 

То предузеће из ранијих година има 182 судска предмета у којима је тужена страна. У току је 114 предмета у вези с накнадом штете и седам радних спорова. То су подаци из Извештаја о пословању предузећа за прошлу годину. 

Предузеће је лане тужено 36 пута, један радни спор је завршен у корист предузећа, док се остали воде пред више судова. Углавном су у вези с накнадом штете и радни спорови.

У извештају о пословању се наводи да просечна вредност једног радног спора износи 250.000 динара, а код спорова везаних за накнаду штете 200.000 динара, без камате и трошкова суда. У предметима у којима се тражи да градски превозник надокнади штету тужиоци су путници у аутобусима, односно учесници у сабраћају. У случају да такве пресуде буду на штету предузећа, новац ће дати осигуравајуће друштво с којим оно има уговор.

Истовремено, Градско саобраћајно предузеће води и пет спорова велике вредности. ДП „Нов Сад – Гас” води три поступка против ГСП-а, од којих је један вредан 179.020.268 динара. У сва три предмета суд је одбио тужбу „Гаса” првостепеном пресудом, па је „Нови Сад – Гас” уложио жалбу код Привредног суда.

Градски превозник је тужен и од Фонда солидарности у спору вредном  22.050.000 динара. Суд је био на страни Фонда солидарности и није заказао вештачење, али је градски превозник уложио жалбу и предмет је враћен провостепеном суду на ново суђење.

У току је и спор вредан 113.000.000 динара који Градско саобраћајно предузеће „Нови Сад” води против АТП „Војводина”. 

З. Делић

EUR/RSD 117.3357
Најновије вести