Варадински и Мост слободе чекају мајсторе

Рупе на пешачким стазама на Мосту слободе већ одавно попунио је коров, а удубљења у асфалту неретко су прекривена и пластичном и папирном амбалажом.
2008. godine urađen projekat sanacije „Varadinske duge” Foto: R. Hadžić
Фото: 2008. годинe урађен пројекат санације „Варадинске дуге” Фото: Р. Хаџић 

Ништа боља ситуација није ни на Варадинском мосту, где је већ извесно време постављен знак упозорења за оштећење на коловозу.

Градска управа за грађевинско земљиште недавно је донела одлуку да уговор за санацију оштећења металне дилетације на коловоу Варадинског моста додели ГП “Мостоградња” АД Београд. То предузеће ће имати 90 календарских дана да испуни све обавезе из уговора, вредног готово 2,63 милиона динара.

Расписана је и јавна набавка за избор фирме која ће проценити стање мостова на територији Града Новог Сада и предложити одговарајуће мере. Крајем априла истекао је рок за подношење понуда, а најкасније крајем маја биће донета одлука о додели уговора или обустави поступка. Предузеће које добије посао имаће највише 100 календарских дана да процени ситуацију на Варадиснком и Мосту слободе, као и да предложи неопходне поправке.


Геодетско снимање стубова

Градска управа за грађевинско земљиште расписала је и јавну набавку за геодетско снимање стубова и стабилизацију допунске геодетске мреже за Мост слободе. Како је наведено у тендерској документацији, тај мост представља сложену грађевинску конструкцију и изложен је негативним утицајима, који могу угрозити његову стабилност и довести до одступања у односу на пројектовано стање. Додатну опасност представља и клизиште на десној обали Дунава у непосредној близини стубова.

Због значаја моста, 2017. године уведена је пракса да се геодетска мерења обављају два пута годишње у најекстремнијим условима, лети и зими. Како је наведено у конкурсној документацији, због ограничења приликом посматрања геометрије и стабилности моста, да би се повећала тачност добијених мерења, неопходно је разрадити додатну геодетску мрежу.


 

Фото: Рупе на пешачким стазама на Мосту слободе  Фото: Р. Хаџић

Мост слободе отворен је за саобраћај 1981. године, а за време бомбардовања 1999. је оштећен и након тога од 2003. до 2005. године реконструисан. У тендерској документацији Управа подсећа на то да је реч о изузетно великом и технички сложеном грађевинском објекту, те да и најмање захтевни радови, односно поправке, могу изискивати значајне своте новца. Имајући у виду обим послова, фирма којој буде поверена процена ће морати да направи план за фазну реализацију поправке. Какао је у конкурсној документацији наведено прва фаза радова требало би да обухвати најхитније поправке, које не би смеле да коштају више до 20 милиона динара, с ПДВ-ом.

Варадински мост изграђен је 2000. године, а због мањка новца нису сви радови завршени, па за тај објекат никад није добијена употребна дозвола. Како је у конкурсној документацији наведено, никада није урађена антикорозивна заштита унутрашњих делова сандучастих носача, као ни поправка оштећених спољних површина речних стубова. Осим тога, Управа подсећа на то да је 2008. године урађен пројекат санације „Варадинске дуге”.

Саобраћајни институт ЦИП из Београда тада је проценио да је потребна санација система за одвођење површинских вода, спречавање појаве воде у сандуку главне конструкције моста, санација средњих стубова с лежиштима, недостатака на главној конструкцији, расвете у сандуку моста, прилазних рампи, антикорозивна заштита, као и да се обави увид у стање инфраструктурних објеката који су уграђени у мост.

Исте године урађена је и допуна пројекта неопходних радова, односно констатовано је да би с речних стубова 3 и 4 требало уклонити скеле и санирати бетонске површине речних и обалских стубова, потпорних зидова и ограда на левој обали Дунава, као и зидова степеништа на десној обали.

Имајући у виду да тендер за процену оштећења мостова још није завршен није познато када би обнова могла почети, нити колико би могла коштати.

Ј. Вукашиновић

 

 

EUR/RSD 117.5121
Најновије вести