За ПРОШИРЕЊЕ ПРЕЧИСТАЧА У РУМЕНКИ 146,4 милиона, ОДАБРАНИ ИЗВОЂАЧИ

Након што је претходни тендер обустављен, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је, у поновљеном поступку јавне набавке, изабрала фирме за другу фазу градње пречистача отпадних вода у Руменки – ГП „Градитељ НС” и „КЛМ инжењеринг”, које су понудиле да тај део посла обаве за 146,4 милиона динара с ПДВ-ом.
д
Фото: Тендерска документација УГЗИНС

Рок за завршетак радова је 360 календарских дана, а реч је о проширењу капацитета, будући да је део погона изграђен пре десетак година. Имајући у виду све рокове, укључујући и период за увођење у посао, као и да уговор још није закључен, радови би требало да почну до краја лета.

Интересантан је податак да је на тендеру Управе за грађевинско земљиште и инвестиције учествовало пет понуђача, односно група предузећа, с тим да је за једну понуду констатовано да је неприхватљива. Одабрани извођачи су понудили да за око 40 милиона динара мање од процењене вредности посла, 163,2 милиона без пореза, заврше све предвиђене радове, док су, примера ради, остали учесници понудили 150.848.572 динара, 160.426.228 и 162.404.183 (без ПДВ-а).

Постројење се иначе налази североисточно од Руменке, на око 150 метара од канала Нови Сад – Савино Село, и намењено је решавању проблема пречишћавања отпадних вода у Кисачу и Руменки. Изградња пречистача одвија се у две фазе. У другој фази радова планирана је доградња пречистача у, како је објашњено, виду проширења колоне за биолошки третман. Пројектном документацијом предвиђена је изградња два биолошка реактора, као и силоса за муљ, са пратећом опремом и цевоводима. Осим проширења капацитета, биће решени недостаци на објекту изграђеном у првој фази, што подразумева санацију и реконструкцију, без промене функције и габарита.

„Биолошки реактори (СБР) и силос за муљ друге фазе представљају јединствену компактну грађевину, која је повезана са биолошким реакторима прве фазе преко машинске хале по својој централној основи. Тако конструкција у свом комплетном

габариту представља вишенаменски кључни објекат система. Конструкција, како улогом у третману, тако и габаритом, представља централно место постројења за пречишћавање отпадних вода. Налази се у насипу (простор формираног платоа), непосредно до машинске хале и биолошких реактора прве фазе”, објашњено је у текстуалном делу пројекта, који је израдила новосадска фирма „Хидрозавод ДТД”.

Фото: Тендерска документација УГЗИНС

У првој фази изграђена је саобраћајница, па би, током радова, требало водити рачуна да се очува стабилност пута за коначну експлоатацију пречистача. Приступ новопланираном биолошком реактору и његовим целинама биће преко већ изграђеног степеништа, непосредно до улаза, где се приступа горњој плочи и стазама базена, или степеништем на зачељу објекта.

„Отпадне воде из домаћинстава евакуишу се у подземље преко индивидуалних септичких јама и најчешће су то упојни бунари, без претходног задржавања у водонепропусном септику. Пошто није решено питање одвођења и пречишћавања комуналних и евакуација атмосферских отпадних вода, неопходна је изградња фекалне и атмосферске канализације. Изградња пречистача отпадних вода мора бити завршена пре канализационе мреже, да би се избегло једновремено упуштање велике количине отпадне воде у реципијент – канал Нови Сад – Савино Село”, објашњено је у тендерској документацији.

Надлежни наводе да су Руменка и Кисач комунално уређена насеља, а и питање водоснабдевања је решено на одговарајућ начин, прикључењем на градски водовод.

Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.1277
Најновије вести