Завршена водоводна и канализациона мрежа у Улици Станоја Станојевића

Изградња стамбених објекта намењених вишепородичном становању условила је неопходност инфраструктурног опремања блока који се налази у продужетку Улице Станоја Станојевића.
в
Фото: УГЗИ

У питању су северни и јужни крак који ће повезивати улице Сомборска рампа и Милеве Марић и омогућити приступ стамбеним објектима. Завршени су радови на подземној инфраструктури, при чему је изграђено 178 водоводне и 232 метара канализационе мреже, док је изградњом 183 метара атмосферске канализације и сливника омогућено ефикасно одвођење површинских вода са предметне локације.

У даљој фази уследиће радови на саобраћајним површинама, који подразумевају изградњу две саобраћајнице, укупне дужине 250 метара, са пешачким стазама и паркинзима. Продужеци улице Станоја Станојевића пројектовани су са обостраним паркингом, односно са 69 управна паркинг места, четири са косом шемом паркирања и четири за особе са инвалидитетом. Код паркинг места намењених особама са инвалидитетом предвиђене су рампе које повезују паркинг место са пешачком стазом. Новоизграђене саобраћајне површине осветљаваће осам стубова јавног осветљења.

Као што је уобичајено, планирана су места за дрворед који се пројектује по моделу да се на четири паркинг места оставља место за по једну садницу дрвета. На иницијативу стручне службе Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, задржаће се постојећа стабла на трасама пешачких стаза и паркинга. Радови обухватају и сређивање зелених површина и хортикултурно уређене.

Укупна вредност ове инвестиције износи 54,9 милиона динара, а у складу са уговореним роком од 210 календарских дана, завршетак радова очекује се током децембра.

Ј. В.

 

EUR/RSD 117.2860
Најновије вести