Повољнија решења за дужнике ускоро пред посланицима

БЕОГРАД: Јавна расправа о изменама Закона о извршном поступку (ЗИО) окончана је данас округлим столом у Апелационом суду у Београду, са којег је министарка правде Нела Кубуровић поручила да ће овим изменама бити исправљени сви недостаци који су уочени у пракси . 
Skupstina Srbije/R. Hadzic
Фото: Дневник/Р. Хаџић

Кубуровић је истакла да ће сугестије струке бити изете у обзир приликом изграде финалног текста и да ће се, како верује, Предлог закона о изменама и допунама ЗИО ускоро наћи у скупштинској процедури. 

Овим изменама ће, према њеним речима, бити уведена "револуционарна решења" као што су електронска аукција за продају непокретности и електроснска огласна табла (за достављање одлука и других аката).

Додале је да је посебно прецизирано и начело сразмере које ће спречити уновчавање имовине дужника значајне вредности ради намирења багателног или незразмерно мањег износа потраживања.

Поред поменутих решења, Нацрт измена и допуна ЗИО, чију су издраду и јавне расправе подржали Пројекат Европске уније "ЕУ уз правду - подршка за Поглавље 23”, као и пројекат УСАИД-а "Владавина права“, искључиће од принудног извршења продају кућа и станова за комуналне дугове до 5.000 евра, затим сва примања породиља и деце, а увећаће се и праг наплате дуга са плата и пензија.

Помоћница министра првде Јелена Деретић указала је да ће продаја непокретности у извршном поступку убудуће бити потпуно анонимна и аутоматизована, кроз увођење електронске платформе за јавно надметање за продају непокретности и покретних ствари (е аукцију).

"Електронска платформа ће функционисати тако да ни јавни извршитељ, ни суд неће знати ко је заинтересован за куповину, што значи да ће понуђач бити анониман", указала је Деретићева.

Она је додала да се други сегмент аутоматизације поступка тиче увођења електронске огласне табле која ће бити успостављена као јавни регистар, саопштено је из Министарства правде.

"На интернет презентацији сваког суда опште или посебне надлежности у Србији, уношењем личних података, грађани ће моћи да провере да ли им се доставља било какав акт или одлука који потичу из извршног поступка", објаснила је помоћница министра.

Када је реч о плати или заради, односно накнади плате или зараде, измене ЗИО предвиђају да извршење може да се спроведе до њихове половине (уместо две трећине), односно до њихове четвртине (уместо половине), ако је њихов износ једнак или мањи од минималне зараде утврђене у складу са законом.

Извршење на заради или плати, накнади зараде, односно накнади плате која не прелази износ просечне нето зараде према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, може се спровести до њихове трећине, а на минималној заради спроводи се до њене четвртине (уместо половине). 

Када је о пензији реч, извршење се може спровести до њене трећине (уместо две трећине), односно четвртине, када је реч о пензији која не прелази износ просечне пензије, односно десетине када је реч о минималној пензији (уместо половине). 

Извршење на примањима ратних и мирнодопских војних инвалида на основу инвалиднине, ортопедског додатка и инвалидског додатка може да се спроведе само до њихове трећине (уместо половине), и само да би се намирила потраживања на основу законског издржавања, накнаде штете због нарушења здравља, новчане ренте због потпуне или делимичне неспособности за рад и новчане ренте за издржавање које је изгубљено услед смрти дужника издржавања.

Измењено је и правило о томе ко не може бити купац у поступку извршења, тако што су јавни извршитељи, њихови заменици и помоћници, као и друга лица запослена код јавног извршитеља у потпуности изузета од ове могућности, без обзира да ли поступају у конкретном предмету или не.

Предлиженим Изменама ЗИО двоструко су продужени рокови застарелости за гоњење јавних извршитеља. 

Субјелтивни рок који се рачуна од дана сазнања за учињену повреду - са шест месеци на годину рана и објективни рок који се рачуна од дана учињене повреде - са годину на две године.

Уводи се и забрана нагомилавања трошкова за дужнике као и електронска огласна табла.

Досадашње огласне табле у судовима замениће електронске које ће се наћи на сајту свих судова и Министарства правде, тако да ће сви бити упознати са тиме шта им се доставља у извршном поступку. 

Ово Решење се већ развија уз помоћ УСАИД-а, кажу у Министарству правде.

EUR/RSD 117.5576
Најновије вести