Влада одлучила: Репубици Српској 9,3 милиона евра 

БЕОГРАД: Влада Србије дала је данас сагласност да се Републици Српској упуте финансијска средства у износу од 9,3 милиона евра.
vlada srbije, tanjug
Фото: Танјуг (Видео)

Та средства договорена су да се упуте Републици Српској ради реализације започетих пројеката у оквиру механизма сарадње Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске, саопштено је из Владе Србије.

Влада Србије одлучила је да отпише дуг у износу од 90.894.655,00 динара физичким лицима - носиоцима породичног пољопривредног газинства по основу кповине минералног ђубрива. За отпис дуга влада је овластила Републичку дирекцију за робне резерве. Дуг ће бити оптисан дуга физичким лицима-носиоцима породичног пољопривредног газдинства, насталог након реализације Уредбе о продаји минералног ђубрива. Имајући у виду да је услед тешких економских услова проузрокованих сушом само мали број пољопривредних произвођача успео да измири своју обавезу плаћања преузетог минералног ђубрива, Влада Србије донела је одлуку да отпише њихов дуг у износу од 90.894.655,00 динара, саопштено је из Владе Србије.

Влада Србије донела је на данашњој седници више одлука, међу којима и о усвајању Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција. 

Како је саопштено из Владе Србије, иако је правни оквир извршења кривичних санкција у великој мери усаглашен са европским стандардима, у међевремену је дошло до потребе да се усагласе активности које су прописане Акционим планом за Поглавље 23. 

Изменама закона проширују се надлежности судија за извршење кривичних санкција и прилагођавају потребама нашег правног система.

Такође, наводи се, прописују се и нове, алтернативне мере којима се мења начин извршења казне затвора.

Новим мерама прописано је да се изречена казна затвора у трајању до једне године извршава у просторијама у којима осуђени станује (кућни затвор), а да се осуђени који казну издржавају у полуотвореном или отвореном одељењу завода могу упутити на рад изван ових установа. Њихово радно ангажовање допринеће лакшем и ефикаснијем укључењу у друштво након издржане затворске казне. 

Изменом закона предвиђен је и превремени отпуст када се даље извршење казне сматра нехуманим у случају тешке болести, инвалидитета или старости, стоји у саопштењу.

У циљу унапређења билатералне сарадње Србије и Мађарске, донет је закључак о усвајању текста Изјаве о намерама о унапређењу инфраструктурних веза између Републике Србије и Мађарске.

Закључивањем овог документа доприноси се даљем развоју инфраструктуре, али и лакшем и бржем преласку граничне линије, како би се обезбедио бржи проток лица и робе између две земље.

На седници је утврђена Основа за вођење преговора и закључивање Изјаве о намерама и сарадњи између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства одбране Републике Мађарске.

Такође је усвојена Основа за закључивање Споразума између Владе Србије и Владе Мађарске о узајамном признавању државно признатих јавних исправа о стеченом нивоу образовања издатих у Србији и Мађарској.

EUR/RSD 117.5712
Најновије вести