Општина Ада спроводи активне мере запошљавања

АДА: Локална самоуправа расписала је  Конкурс за суфинансирање спровођења програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада.
1
Фото: Dnevnik.rs

Реч је о учешћу у програмима стицања практичних знања кроз преквалификацију и доквалификацију, који се реализују по програму Техничке школе Ада.

Конкурс је објављен на званичном сајту општине www.ada.org.rs и остаје отворен 30 дана од објављивања на сајту и огласној табли општине. Пријаве са неопходном документацијом се подносе на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 Ада, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада”.

Средства опредељена одлуком о расписивању овог конкурса износе милион динара. Најмањи износ средстава који се може одобрити по пријави је 60.000 динара, а највећи износ милион динара.

Право учешћа имају правна лица са седиштем на територији општине Ада, која су регистрована у Агенцији за привредне регистре, редовно уплаћују доприносе за социјално осигурање запослених и која у последњих шест месеци нису била дуже од 30 дана непрекидно, евидентирани у регистру дужника принудне наплате.

Учесник конкурса обезбеђује 25 одсто учешћа у реализацији програма, док се 75 одсто обезбеђује из буyета општине Ада. Приликом разматрања пројеката који испуне услове из конкурса, комисија ће узети у обзир број лица која се упућују на обуку од стране послодавца, број лица која се упућују на обуку са пребивалиштем у општини Ада, као и предуговор о раду на дужи период од једне године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључивања конкурса. Послодавац са којим се склопи уговор о додели средстава у обавези је да током трајања пројекта упозна полазника обуке са планом и програмом обуке, доставља редовно Општини Ада извештаје о присутности полазника на обуци.

Послодавац је у обавези да након завршетка обуке за преквалификацију и доквалификацију достави доказ за сваког полазника о успешности завршене обуке, а да у року од 30 дана од завршетка обуке заснује радни однос са полазником обуке на пословима за које је полазник обучен, у складу са достављеним предуговором, односно да га задржи у радном односу најмање годину дана од датума заснивања радног односа након завршетка обуке.

М. Митровић

Фото: М. Митровић

Пројекат „Ада данас“ реализовала је „Панонија медиа“ у сарадњи са „Дневником“. Ставови изнети у овом тексту нужно не изражавају ставове локалне самоуправе, која суфинансира пројекат.

EUR/RSD 117.7410
Најновије вести