Пет милиона за јавне радове и почетак посла у алибунарској општини

АЛИБУНАР: За реализацију Локалног акционог плана запошљавања Општина Алибунар удружила је средства са филијалом Националне службе за запошљавање у Панчеву, у укупном износу од пет милиона динара, односно са по два и по милиона динара учешћа.
1
Фото: Општина алибунар

Као је наведено међу програмима запошљавања који су суфинансирани били су јавни радови на којима су биле ангажоване незапослене особе из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе у трајању од четири месеца. Акција је реализована с циљем очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Накнада за обављен посао по основу уговора о привременим и повременим пословима је исплаћивана у висини од 22.000 динара по особи, на месечном нивоу у нето износу.

Организаовна је и стручна пракса за оспособљавање незапослених за самосталан рад у струци за коју су стекли одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита. Као новчана помоћ и плаћање трошкова превоза исплаћивано је месечно 22.000 динара за особе са трећим и четвртим нивоом квалификација, 24.000 динара за особе са шестим нивоом квалификација (180 ЕСПБ бодова), 27.000динара за особе са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ бодова.

Реализован је програм самозапошљавања који је био намењен за развој предузетништва, односно отпочињање делатности најмање 12 месеци доделом субвенције у једнократном износу од по 300.000 динара. На објављене јавне позиве конкурисали су послодавци за запошљавање кандидата са евиденције НСЗ - испостава Алибунар тако да је у овој години посао добило укупно 26 особа, од тога, шеснаесторо за обављање јавног рада, петоро за обављање стручне праксе и петоро за отпочињање делатности.

Сходно расположивим средствима, Општина Алибунар је у потпуности реализовала Локални акциони план запошљавања за ову годину.

С. К-ч

EUR/RSD 117.2860
Најновије вести