Увећани јулски рачуни за канализацију у Зрењанину

ЗРЕЊАНИН: На рачунима за јул корисници су за услугу одвођења отпадних вода, односно за накнаду за канализацију, задужени на основу новог ценовника за отпадне воде који се примењује од 1. јула, саопштило је ЈКП „Водовод и канализација“из Зрењанина.
1
Фото: Око 400 километара канализационе мреже одржава „Водовод и канализација”

Градско веће Зрењанина је, да подсетимо, 26. јуна прихватило предлог предузећа за корекцију цена одвођења отпадне воде.

Грађани ће убудуће услугу одвођења отпадних вода по метру кубном уместо 23,48 динара плаћати 33,03 динара, за привреду ће цена уместо 52,84 износити 67,59 динара, а за установе уместо 44,62 износиће 57,08 динара, без ПДВ-а.

-  Напомињемо да су у наведену цену накнаде за канализацију, поред услуге прикупљања и одвођења отпадних вода, урачунати и трошкови одржавања канализационе мреже и пратећих објеката система – истиче руководилац Службе информисања и пословних комуникација у ЈКП „Водовод и канализација“ Синиша Гајин.

Ово је прва корекција цена отпадне воде од 2014. године, када је цена увећана у односу на претходну за 5,5 посто (око један динар), а пре те промене цена отпаде воде није мењана дуги низ година.

- Зрењанин је један од ретких градова у Србији који је у потпуности покривен канализационом мрежом, а интензивно се последњих година гради канализациона мрежа и у неколико села. Целокупна канализациона мрежа поверена је на одржавање ЈКП „Водовод и канализација“ – истиче Гајин.

Предузеће одржава око 400 километара канализационе мреже у граду и насељеним местима, а цена материјала и опреме потребних за одржавање постојеће мреже, као и горива за рад механизације и специјализованих возила је знатно виша од оне из периода последње корекције цена отпадних вода.

- Наше предузеће одржава, мења оштећене и поломљене, ревизионе шахтове и сливничке решетке јавне канализације који се налазе на саобраћајној површини – додаје Гајин.

ЈКП „Водовод и канализација“ данас располаже са више од 80 црпних станица, од којих се више од 40 налази на територији самог града. У протеклом периоду, предузеће је уложило значајна материјална средства у изградњу савремених аутоматизованих црпних станица, али и у опремање, модернизацију и ремонт постојећих станица, од којих су поједине са опремом старом и 40 година. Тиме је у великој мери побољшан систем прикупљања отпадних вода, а решени су и многобројни проблеми са њиховим изливањем.


Све иде у Александровачки канал

Град Зрењанин нема постројење за пречишћавање отпадних вода. Проблем отпадних вода у будућности ће бити решен применом модела јавно – приватног партнерства и изградњом централног пречистача отпадних вода. До тада се све непречишћене отпадне воде испуштају се у Александровачки канал, а потом у канал Бегеј, што за последицу има и плаћање накнаде Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадних вода. Годишњи износ те накнаде је око 35 милиона динара.


- Поменуте активности одвијају се непрекидно, а наставиће се и већим интензитетом у наредном периоду. Црпне станице раде на електричну енергију, а њихово опремање и аутоматизација значајно је повећало трошкове за електричну енергију чија је цена више пута повећавана у протеклом периоду – наглашава Гајин.

ЈКП „Водовод и канализација“ данас располаже са више од 80 црпних станица, од којих се више од 40 налази на територији самог града

Повећање цена, поред наведених фактора, обухвата и фактор раста цена на мало за период од последње корекције до данас. Корекција цена омогућиће предузећу не само редовно одржавање и санацију кварова на постојећој канализационој мрежи, замену шахтовске инфраструктуре, и плаћање накнаде „Водама Војводине“, већ и наставак интензивног осавремењавања постојећих црпних станица што ће резултирати испуњавањем свих услова за несметано прикупљање и одвођење отпадних вода са територије града и насељених места, наводи се у саопштењу ЈКП „Водовод и канализација”.

Ж. Балабан

Пројекат „Зрењанинска хроника“ реализовала је „Панонија медиа“ у сарадњи са „Дневником“. Ставови изнети у овом тексту нужно не изражавају ставове локалне самоуправе, која суфинансира пројекат.

EUR/RSD 117.1154
Најновије вести