Вршац: Јавно-приватним партнерством до ефикасније расвете

ВРШАЦ: Систем јавне расвете у Вршцу који има велике технолошке и енергетске утрошке, као и трошкове одржавања биће замењен системом ЛЕД јавне расвете кроз пројекат јавно-приватног партнерства.
Vršac, centar Foto:Dnevnik.rs/ R. Hadžić
Фото: Вршац, центар Фото:Дневник.рс/ Р. Хаџић

Како се наводи, биће замењено 5.609 светиљки и уграђен савремени систем управљања чиме ће се остварити уштеда од најмање 70 одсто електричне енергије. Као резултат, град Вршац ће добити еколошки прихватљив систем јавне расвете повољан по животну средину, као и управљив систем за безбедније становништво и саобраћај.

За период од 12 година Град ће уштедети најмање око 379.000 евра, а обавеза приватних партнера Smart Energy Investment Kft и АД Техника Вршац, је да осим обезбеђивања финансирања инвестиције у целости, одржава систем јавне расвете и обавља све неопходне техничко-технолошке функције.

Систем јавне расвете Вршца и насељених места технолошки и функционално је застарео, са великим утрошцима електричне енергије, високим трошковима одржавања, немогућношћу управљања и негативним утицајем на животну средину. Реализацијом овог пројекта Вршац смањићемо ризике повећања цена електричне енергије који су извесни у процесу евроинтеграција и спровођења јединствених политика цена у ЕУ, и тако елиминисати повећање трошкова за јавну расвету у будућности. Добићемо еколошки прихватљив систем повољан по животну средину с мањом емисијом топлоте и CO2 и подићи управљивост система и безбедност становника и учесника у саобраћају. Не треба занемарити ни ефекте значајног смањења светлосног загађења као све актуелније теме, поготово у овом региону Вршачких планина које су занимљиве као туристички потенцијал. Овако значајну промену и бенефите није било могуће реализовати без ЈПП. Потребе финансирања широког спектра надлежности, Граду није омогућавао да из сопствених средстава уђе у реализацију оваквог пројекта. Приватни партнер ће финансирати целокупну инвестицију, организовати одржавање и функционисање система и обављати све техничко технолошке функције, изјавили су у челници града Вршца.

Обавеза приватног партнера је да спроводи све потребне радње од фазе пројектовања, добијања дозвола, реализације инвестиције до завршетка пројекта и преузимање свих финансијских и техничких ризика. На овај начин град Вршац решава једну значајну функцију и грађанима омогућава савремену, економичну, безбедну и еколошки прихватљиву јавну расвету.

EUR/RSD 117.5782
Најновије вести