Декан запослио кћерку као библиотекарку

Савет за мониторинг, људска права и борбу против корупције Транспарентност позвао је Министарство правде, науке и технолошког развоја, Универзитет у Новом Саду да хитно предузму мере

ради санкционисања декана Економског факултета у Суботици Ненада Вуњака, за којег је Агенција за борбу против коурпције утврдила да је на факултету на пословима библиотекара запослио своју ћерку Тамару Антонијевић, на неодређено време. Он је, како истичу, тако прекршио одредбе Закона о борби против корупције.

Марио Спасић из Савета тврди да је непотизам један од основних покретача корупције и да је важно да се обелодане имена свих који се оглушују о закон. Ово антикорупцијско тело је о Ненаду Вуњаку, декану Економског факултета у Суботици, од Агенције за борбу против корупције добило сву документацију, из које произилази да је реч о непотизму, као и да је Агенција предложила његово разрешење са дужности декана. Међутим, како истиче, Вуњак се и даље налази на дужности декана.

Како би чули и објашњење декана Ненада Вуњака, обратили смо се Економском факултету у Суботици. Он лично није желео да коментарише захтев Савета за његово разрешење, али је уместо њега “Дневнику” образложење о целом случају упутио Колегијум Економског факултета у Суботици. У саопштењу се истиче да није било повреде јавног интереса, па самим тим нити сукоба интереса у случају Ненада Вуњака, као и да је исхитрено донета одлука о јавном објављивању препоруке за разрешење с функције декана, коју Савет факултета није прихватио.

Против Вуњака је почетком прошле године Агенција за борбу против корупције водила поступак због, како се истиче у саопштењу, “наводног сукоба интереса насталог заснивањем радног односа ћерке Тамаре Антонијевић, дипломираног економисте с положеним стручним испитом на радном месту библиотекар у Библиотеци Економског факултета у Суботици”. Поступак је, наводно, покренут по службеној дужности и Вуњак је “оптужен” да није о својој намери писмено, пре заснивања радног односа с ћерком, обавестио Савет факултета и Агенцију за борбу против корупције. Међутим, тврди се у саопштењу, декан је Савет факултета обавестио усмено.

У саопштењу Колегијума Економског факултета у Суботици истиче се да је Вуњак у законском року доставио изјашњење Агенцији за борбу против корупције. Међутим, Агенција није прихватила све његове наводе те је решењем од 10. марта прошле године констатовала да је он “интересно погодовао повезаном лицу и тако довео у сумњу поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције”, те му се због тога изриче мера јавног објављивања препоруке за разрешење с функције декана Економског факултета. Савет факултета је 5. јуна поново разматрао решење Агенције за борбу против корупције и, ценећи да факултету није нанета штета нити је повређен јавни интерес, одбио предлог за разрешење Вуњака с места декана и о томе у законском року обавестио Агенцију за борбу против корупције.

Љ. Малешевић
 

„Институти за мајку и дете”

Колегијум Економског факултета у Суботици истиче да степен сродства није доказ сукоба интереса по аутоматизму, већ представља објективан услов који тек уз доказану повреду јавног интереса чини сукоб интереса на страни функционера и његову одговорност због тога. Иначе, како наводе, на овом факултету је око трећина запослених у брачном или крвном сродству и оправдано се сматра да није повређен јавни интерес. Уосталом, слична ситуација је и на другим факултетима.

 

NoviSad
11.02.2015 • 21:13
Ko će drugi nego neki "Vunjak". Neće sigurno neki Popov, ili Ćirilov. Brđani.
EUR/RSD 117.5808
Најновије вести