Доживотни затвор прошао Владу, измене КЗ иду у парламент

БЕОГРАД: Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о изменама и допунама изменама и допунама Кривичног законика који, поред осталог, предвиђа увођење казне доживотног затвора за најтежа и најбруталнија кривична дела.
zatvor resetke
Фото: Dnevnik arhiva

Предлог закона ће ускоро ићи у скупштинску процедуру, ради усвајања.

Доживотни затвор се уводи у наш кривично-правни систем као нова врста санкције која треба у потпуности да замени постојећу најтежу казну затвора од 30 до 40 година.

То значи да ће, уколико ова решења буду усвојена у Скупштини Србије, поред предлога Фондације "Тијана Јурић" казну доживотног затвора судови моћи да изрекну за најтеже облике кривичних дела:

тешко убиство, силовање, обљуба над немоћним лицем и обљуба над дететом - када су извршена према детету, малолетном лицу, бременитој жени и немоћном лицу, као и за сва друга кривична дела за које је према важећем законском решењу прописан затвор од 30 до 40 година. 

Та дела су: убиство представника највиших државних органа, тешка дела против уставног уређења и безбедности Србије, удруживање ради вршења кривичних дела, геноцид, злочин против човечности, ратни злочин против цивилног становништва, ратни злочин против рањеника и болесника, ратни злочин против ратних заробљеника, употреба недозвољених средстава борбе, противправно убијање и рањавање непријатеља, агресивни рат, тероризам , употреба смртоносне направе, уништење и оштећење нуклеарног објекта и угрожавање лица под међународном заштитом.

Према решењима из Нацрта, доживотни затвор суд неће моћи да изрекне ако учинилац није напунио 21 годину живота. 

Условни отпуст са издржавања казне доживотног затвора моћи ће да добије осуђени који је издржао 27 година у затвору.

Међутим, Нацрт закона је изричито прописао да осуђени на доживотни затвор за кривична дела из предлога Фонадације "Тијана Јурић" неће моћи да добију условни отпуст - никада.

Новина у законским решењима предвиђа и да ће осуђеном на казну доживотног затвора условни отпуст трајати 10 година од дана када је условно отпуштен, што значи да уколико прекрши обавезе које му је наметнуо суд или изврши ново кривично дело у року од 10 година, бити враћен у затвор - доживотно.

Такође, према решењима за измене Кривичног законика извршење казне доживотног затвора неће моћи да застари, као ни кривично гоњење извршилаца дела за која је прописан доживотни затвор.

Ово је, поред ратних злочина и кривицних дела за која застарелост не може да наступи у складу са ратификованим међународним уговорима, изузетак од правила према којима се рачуна застаревање кривичног гоњења односно извршења казне, која нису мењана.

Законска решења из Нацрта предвиђају да ће вишеструки повратници убудуће оштрије кажњавати.

Тако ће суд морати да повратнику да изрекне казну изнад половине распона прописане казне, уколико је: 

- већ два или више пута осуђен за кривична дела учињена са умишсљајем на затворску казну од најмање једну годину, 

- ако од дана отпуштања са издржавања изречене казне до извршења новог кривичног дела није протекло пет година

То значи да ће, под наведеним условима, на пример, за кривично дело за које је прописана казна од до пет година затвора, вишеструки повратник морати да буде осуђен на казну вишу од две и по године затвора.

Због високог процента условних осуда за лакша кривична дела, писци Нацрта су предвидели да суд може условну осуду да изрекне учиниоцу када му утврди казну мању од две године затвора, као и за кривична дела за која се може изрећи казна до осам година затвора, уместо 10 година колико је предвиђено актуелним закоником.

Нацрт КЗ предвиђа и повећање казни за мучитеље и убице животиња са једне на две године затвора, а за оне који приређују борбе паса или других животиња миминум казне је повећан са три на шест месеци затвора.

У том случају максимална казна је остала три године уз новчану казну.

Када су у питању кривична дела у вези са производњом и трговином дроге убачен је нови члан који казном од пет до 15 година затвора санкционише оног који:

ради продаје, нуди на продају или без наканде ради даљег стављања у промет даје опојне дроге малолетном лицу, душевно болесном лицу, лицу које је привремено душевно поремећено, лицу које је теже душевно заостало или лицу које се лечи од зависности од дроге.

Исти члан предвиђа исту казну и за онога ко ставља у промет опојну дрогу помешану са супстанцом која може довести до тешког нарушавања здравља или ко ово дело изврши у школи или у њеној непосредној близини или у затвору, јавном локалу, јавној приредби.

Исте казне су предвиђене ако ово дело учини службено лице, лекар, свештеник, наставник или васпитач искоришћавањем свог положаја или ако за извршење тог дела искористи малолетно лице.

Такође прописано је и ново кривично дело које говори о навођењу малолетника и душевно оболелих особа на конзумирање дрога и казњаваће се казном од две до 10 година затвора.

У Кривични зкаоник ће бити убачено још једно кривично дело које се тиче напада на адвокате или чланове њихових породица у вези са адвокатксим пословима.

За овај основни облик кривичног дела прописана је казна затвора до три године, а ако учинилац том приликом нанесе лаку телесну повреду адвокату или члану његове породице чека ће га казна од једне до пет година затвора.

Новчаном казном или затвором до две године санкционисано је унштавање имовине адвоката и његове породице, а ако је на тај начин проузрокована и штета виша од 450.000 динара, учиниоцу ће претити казна од шест месеци до пет година затора.

Правила која се тичу договарања кривичног дела мало су измењена, па предвиђају да се онај ко договара извршење кривичног дела за које се може изрећи казна до пет година затвора, може бити кажњен новчаном казном или казном затвора до једне године.

Када је у питању договарање извршења кривичног дела за које се може изрећи доживотни затвор, учиниоцу прети казна од три месеца до три године затвора.

Нацрт закона предвидео је и нове одребе када су у питању акти насиља извршени на аеродрому, у авиону или у поморском саобраћају.

Припрема убиства дефинисана је као нови став за кривично дело тешко убиство и гласи: “ко набавља или оспособљава средства за извршење кривичног дела из става 1. овог члана или отклања препреке за његово извршење или са другим договара, планира или организује његово извршење или предузме другу радњу којом се стварају услови за његово непосредно извршење, казниће се затвором од једне до пет година.”

На данашњој седници усвојила и предлоге закона о спречавању корупције, о, о изменама и допунама Законика о кривичном поступку и Предлог закона о изменама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела.

EUR/RSD 117.5748
Најновије вести