Дозволе за фотографије дају родитељи

Закон о основном образовању и васпитању прописује да је школа дужна да води летопис за сваку школску годину. Летопис садржи писане податке о активностима школе

 и реализацији образовно-васпитног рада, а у њему се представља програм и организација, као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и други подаци од значаја за представљање школе. Школа ову публикацију објављује на својој интернет страни до 1.октобра за текућу школску годину, а може је поделити ученицима и у штампаном облику.

Међутим, Закон о јавном информисању и медијима прописује да информације из приватног живота, односно лични записи, запис лика и запис гласа не може бити објављен без пристанка лица чијег се приватног живота тиче. Лик ученика, као и сви други подаци о њему, припадају сфери дететове приватности и подлежу посебној заштити. Због тога , упозорава Заштитник грађана Србије, школе не могу без сагласности ученика и њихових родитеља у Летопису или његовој презентацији на интрнету, да објављују фотографије деце.

- Објављивање личног податка о детету на интернету, укључујући и објављивање лика детета, без претходно прибављене сагласности, представља посебно тежак облик кршења права детета, јер од момента објављивања на интернету ни дете, ни његова породица нити лице које је објавило нема никакву контролу над даљим кретањем личног податка детета.

Ризици којима су деца изложена на интернету су бројна, а ниво знања деце о њима и начину заштите није довољан. Дужност је установа образовања и васпитања да децу образују о ризицима од злоупотребе и насиља на интернету и злоупотребе личних податка. Посебна је обавеза на установама образовања и васпитања да поштују право детета на приватност, не прибављају и не објављују личне податке детета, укључујући и дететов лик и глас, без сагласности – указује Заштитник грађана.

Како се приближава “мала матура” све школе о овоме морају водити рачуна. Без обзира што имају благослов Савета родитеља да склопе уговоре са одређеним фотографима на основу спроведене јавне набавке, не смеју у летопису или школском листу објављивати фотографије малолетних ученика без њихове и сагласности родитеља.

Заштитник грађана утврдио је да је то учинила ОШ “Даринка Павловић” из Београда, која је имала и одлуку Савета родитеља и легалног фоторепортера, али није прибавила сагласност родитеља за објављивање фотографија са прославе завршетка осмогодишњег школовања у школском листу. Због објављивања фотографија без тражења сагласности родитеља, један родитељ ученице затражио је помоћ Заштитника грађана, који је утврдио пропусте ове основне школе и наложио јој да их испита и утврди има ли индивидуалне одговорности.

Оно што је Заштитник грађана утврдио за ову основну школу и позивање на прописе који забрањују фотографисање и објављивање истих у школском листу и на интернет страници без сагласности родитеља важи и за све друге школске установе које похађају малолетни ученици.

Љ. Малешевић
 

EUR/RSD 117.5660
Најновије вести