На шта све треба обратити пажњу приликом одласка у пензију?

Запослени приликом израчунавања услова за пензионисање често у  радни стаж урачунавају и посебан.
penzioneri
Фото: pixabay.com

Но, по Закону о ПИО, они се не могу сабирати. Наиме, за разлику од радног стажа, односно времена проведног у пензионом осигурању за које је плаћен одговарајући допринос, посебан за основу нема рад већ се утврђује лицима која су поједине периоде провела у оружаним акцијама, заробљеништву, на лечењу или рехабилитацији због тих акција, а и женама које су родиле треће дете се рачуна посебан стаж.

Уколико радник сматра да испуњава услове за утврђивање посебног стажа, треба да Фонду ПИО поднесе захтев за његово утврђивање, уз који ће приложити одговарајуће доказе. Уколико се захтев подноси за утврђивање посебног стажа у периоду проведеном у оружаним акцијама, прилажу се документи које издаје надлежни државни орган који је то лице ангажовао у оружаним акцијама – министарство војске или полиције. Прати утврђивању посебног стажа по том основу, односно трајање двоструког трајања периода проведеног у оружаним акцијама, односно заробљеништву, на лечењу или рехабилитацији уколико лице коме се утврђује посебан стаж у истом периоду није било запослено. У случају да је лице било у радном односу, посебан стаж се утврђује у једноструком календарском трајању, а то трајање се при утврђивању права сабира са стажом осигурања у навршеном периоду.

Мајке које су родиле треће дете, уз захтев за утврђивање посебног стажа прилажу изводе из матичне књиге рођених за сву децу, а посебан стаж им се утврђује у трајању од две године и не везује се за одређени календарски период, односно, у том случају постојање обавезног осигурања по било којем основу није од утицаја на начин утврђивања пензијског стажа.

Од 2032. посебан стаж ће имати и жене које су родиле једно и двоје деце, без обзира на то када су деца рођена. Женама које су родиле једно дете након те године као посебан стаж рачунаће се пола године, а онима које роде двоје деце – година.

Посебан стаж се не узима у обзир при утврђивању да ли неко испуњава услове за пензију. Када се рачуна висина пензије, посебан стаж се сабира са стажом осигурања и чини укупан пензијски стаж, који је део једначине према којој се рачуна висина пензије. Другим речима, при утврђивању висине пензије, посебан стаж је потпуно изједначен са стажом осигурања и једнако утиче на крајњи износ. 

Рачуница показује да, иако посебан стаж не може допуњавати услов за одлазак у пензију, он на крају утиче на њену висину. Примера ради, уколико запослени има 20 година пензијског стажа и испуњава старосне услове за пензију, рачуница покаже да је она 30.000 динара. Ако уз то има посебан стаж у трајању од две године, пензија ће му бити повећана десет одсто, па ће на крају износити 33.000 динара.

Управо због тога што посебан стаж уноси забуну међу оне који разматрају одлазак у пензију, поготово превремену, било би добро да они који на њега рачунају пре подношења захтева за пензионисање буду информисани о свему, односно да се добро распитају у филијалама Фонда.

Иначе је Законом о ПИО укупно трајање пензијског стажа за утврђивање висине пензије органичено на 45 година па се то ограничење односи и при урачунавању посебног стажа. Зато будући пензионери треба да о томе воде рачуна, поготово што пензијски стаж који прелази 45 година не утиче на висину прихода. Дакле, ако имају 45 година пензијског стажа, посебни им неће донети већи чек.

Љубинка Малешевић

Petar Popovic
14.05.2019 • 14:35
Bojim se da mnogi od nas "mladjih" osiguranika koji uplacujemo sve prinadleznosti drzavi Srbiji, necemo ni videti starosnu penziju. Ako neko je i doceka u tim godinama nece imati prilike dugo da uziva u njoj. Zato je mozda bolje imati neko od privatnih osiguranja. Koja se posle moze preneti na porodicu. Dzaba zdravstveno kad nicemu ne sluzi, sve placas ili si prinudjen ici privatno zbog guzvi i sporosti naseg zdravstva!
EUR/RSD 117.5808
Најновије вести