Нова Летенка гради се на осам хектара

Популарно омладинско насеље „Летенка“ у склопу Националног парка „Фрушка гора“ у делу који се налази на подручју општине Сремска Митровица биће потпуно обновљено до 2020. године.
Nova Letenka Foto: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Фото: Нова Летенка Фото: Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Ново омладинско насеље са савременим зградама и спортским теренима ће се простирати на осам хектара, а прва фаза изградње насеља планирана је за следећу годину.

Комплекс „Летенка“ на надморској висини од 456 метара, окружен  нетакнутом природом и шумом, изграђен је далеке 1975. године. Од настанка до данас тамо се одржавају наставе у природи за ученике основних школа углавном из Војводине, организују се научни, а често су ту и спортско-рекративни кампови за спортисте и омладину из целе Србије. Потуна обнова насеља„Летенка“, чији су објекти у прошлости једно време служили и за смештај избеглица из ратом захваћених подручја некадашње Југославије, планирано је још пре десетак година,  али реализација плана је остала на папиру.

Предвиђа се изградња три смештајна павиљона, ресторана, управне зграде с амбулантом, мултифункционалне спортске хале, хотела,  као и неколико отворених спортских терена

„Од изграђење насеља тамо није битније улагано, иако је Планом детаљне регулације „Летенка“ из 2008. године предвиђена изградња нових објеката, док су постојећи објекти који су нелегални и направљени од азбеста предвиђени за рушење. Планирано је да се на тој локацији у три фазе изгради нови савремени Центар за развој спорта и едукације омладине Војводине на око осам хектара“, кажу за „Дневник“ у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину.

Thumbnail

Планирани изглед будуће спортске хале

Наводе да је предвиђено да се у овој години припреме пројекти, прибаве одговарајуће дозволе за градњу и да се регулишу имовинско правни односи. Изградња прве фазе омладинског насеља би могла да отпочне у другој половини наредне године, како би се до 2020. године комплекс у потпуности завршио и опремио. У Покрајини напомињу и да је планирано да се објекти стављају у употребу према динамици изградње, која је планирана у три фазе.

У секретаријату наводе да је, између осталог, у току регулисање накнаде за пренамену шумског у грађевинско земљиште, спровођење одговарајућих законских процедура за прибављање пројектне документације и дозвола за градњу као и решавање питања инфраструктурног опремања изградње обилазног пута око комплекса.

Тренутно је на снази План детаљне регулације „Летенка“ из 2008. године, који садржи идејно решење од пре 10 година, док данас постоје одређена урбанистичка ограничења. Због тога је започета изградња новог идејног решења у складу са важећим Законом о планирању и изградњи, које ће бити услклађено са савременим потребама спортиста и омладине.

Thumbnail

У плану је и хотел са пратећим садржајима

„За ову годину је планирано да се изради пројектна документација и да се прибаве одговарајуће дозволе за градњу и то кроз четири корака која предвиђа Закон“, објашњавају надлежни у Покрајини. Пројекат за грађевинску дозволу за прву фазу изградње које обухвата два смештајна павиљона, ресторан, и друге инфраструктурне објекте на основу чега ће се прибавити грађевинска дозвола - уз претходно регулисану накнаду за пренамену шумског у грађевинско земљиште – и пројекат за извођење радове у првој фази. На основу тих документа ће се добити прецизна процењена вредност радова прве фазе и припремиће се тендерска документација за спровођење редова. Спровођење јавне наабавке и извођење радова прве фазе планирано је за наредну годину.

Предвиђа се изградња три смештајна павиљона, ресторана, управне зграде са амбулантом, мултифункционалне спортске хале, хотела, као и неколико отворених спортских терена.

Thumbnail

Нови павиљони већи и атрактивнији

 „Циљ изградње овог центра је боравак школске деце, омладине, професионалних спортиста и спортиста аматера, одржавање наставе у природи, рад спортских школа и кампова као и формирање угоститељских, спортско-рекреативних и едукативних садржаја“, наводе у секретаријату и додају да ће на Летенци бити обезбеђени сви услови за активан одмор и рекреацију, док ће се истовремено створити нова вредност просторне целине комплетног локалитета и Националног парка. 

    Ержебет Марјанов

EUR/RSD 117.5787
Најновије вести