Нове картице здравственог осигурања праве проблеме

Мада су ових дана километарски редови за замену папирнатих здравствених књижица, јер од Нове године сви здравствени осигураници морају имати чиповану, заштитник грађана

упозорава да ни они који су замену већ обавили нису се превише усрећили јер је пракса показала бројне недостатке. Наиме, власници нових пластицифирацних здравствених картица сусрећу се са тешкоћама приликом њиховог коришћења у здравственим установама, а проблема имају и запослени приликом пријема пацијената. Заштитник грађана упозорава да картице не садрже податке о броју здравственог картона, податке о упозорењу на одређени лек или вакцину, као ни регистрациони број послодавца.

С друге стране, упозорава заштитник грађана, домови здравља нису у довољној мери опремљени читачима картица здравственог осигурања и одговарајућом информативном технологијом. Због тога је Заштитник грађана упутио допис Министарству здравља и Републичком фонду за здравствено осигурање  у којем указује на притужбе грађана у немогућност потпуног коришћења нове картице здравственог осигурања.

У допису се објашњава да поједини пацијенти који имају картицу здрвственог да би дошли до податка о броју здравственог картона морају са собом да носе и старе папирнате здравствене књижице или ставе налепницу са бројем картона, па тако појеидни имају више налепница – број картона код изабраног лекара опште праксе, гинеколога, зубара... Међутим, додаје се у допису, налепнице често лепе и сами здравствени радници па отуда картице здравственог осигурања не изгледају онако треба.

Заштитник скреће пажњу и да на основу расположивих података постоји вероватноћа да до истека законом прописаног рока, крај ове године, неће сви осигураници прибавити картицу здравственог осигурања, а самим тим постоји опасност да здравствене установе неће моћи великом броју пацијената да пруже потребну медицинску услугу, осим хитне, нити им изабрани лекар може издати рецепте за лекове. Конкретно, потенцијално најугроженија је старија популација, међу којима је и највећи број корисника редовних терапија – лекова.

Љ. Малешевић
 

Муке и здравствених установа

У допису Министарству здравља заштитник грађана истиче да су здравствене установе у недовољном броју опремљене читачима картица здравственог сигурања. Поред тога, с обзиром да картице не садрже све потребне податке, обесмишљена је њихова употреба , јер потребне податке као што је ЛБО, ЈМБГ и слично, здравствени радници “ пешке” убацују, а често су приморани да контактирају, па и пацијента упућују на надлежну филијалу РФЗО да прибави одређену потврду , као што је например о датуму до када је картица оверена.

EUR/RSD 117.1792
Најновије вести