Полиција прибавља извод и уверење ако се на време пријави

Сви пунолетни грађани Србије који још увек имају старе личне карте морају их лично заменити у полицијским управама и станицама за нове електронске до краја ове године.

То значи да им је остало још три и по месеца за замену, али би било добро да то што пре учине, како не би сачекали последње дане и направили велике гужве и редове.

Законом о личној карти прописано је да старе личне карте важе до 31.децембра 2016, а важећи Правилник предвиђа и узимање биометријских података ради издавања такозваних чипованих личних карата. Личне карте се израђују с роком важења од десет година, а обавезни су да их имају сви грађани с напуњених 16 година. Држављани Србије старији од 65 година могу захтевати издавање личне карте без ограниченог рока важења на обасцу који не садржи чип.

Приликом подношења захтева за нову личну карту треба приложити стару и доказ о уплаћеним накнадама за образац личне карте и трошкове израде личне карте односно 928,80 динара на рачун НБС и 226 динара на рачун МУП-а Србије. Новим одредбама Закона о општем управном поступку, грађани су ослобођени обавезе да сами прибављају изводе из матичне књиге рођених и уверења о држављанству Србије.

Ипак, мораће као и до сада, у циљу скраћивања времена потребног за издраду личне карте, моћи и сами да прибаве ова документа уколико то не учине одмах. Наиме, уколико желе да им МУП обезбеди та документа треба више времена па самим тим морају знатно раније започети процедуру замене личне карте. Уколико, пак, дочекају неколико дана пре истека законског рока,онда морају сами имати припремљене изводе и уверење о држављанству.

Захтев за израду биометријске личне карте подноси се полицијској управи. Стари, тешко болесни или непокретни грађани неће морати да долазе у станицу полиције да би лично поднели захтев за нову биометријску карту нити да је преузму. Они , а такви махом и имају старе личне карте, могу преко својих најближих обавестити полицијску управу или станицу надлежну по месту пребивалишта да не могу лично да дођу да израде нови лични документ.

По пријему овог обавештења овлашћени службеник МУП-а долази на кућну адресу, у здравствену или другу установу у којој грађанин борави. Од њега ће примити захтев за издавање нове личне карте и истовремено узети неопходне биометријске податке. Надлежни службеник ће такође донети личну карту када буде готова.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.0759
Најновије вести