Нова правила: У свакој школи тим за превенцију дискриминације

БЕОГРАД: Подсмевање, понижавајуће шале, слање увредљивих порука, игнорисање, одбијање да се седи у клупи са учеником због његовог изгледа или националне припадности, омаловажавање родитеља ученика из истих разлога, примери су дискриминације који се од 1. септембра забрањују и кажњавају у васпитно-образовним установама у Србији.
predstavljanje_pos_pok
Фото: Танјуг (Видео)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је на основу Закона о основама система образовања и васпитања Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства.

То значи да се у основним и средњим школама, предшколским установама и домовима за ученике и студенте забрањује поступање којим се, на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа према ученицима и запосленима.

Државна секретарка Министарства просвете, науке и технолошког развоја Анамарија Вилчек каже да је 2016.године донет Правилник који је детаљно објаснио како се препознаје дискриминација, а да нови Правилник садржи смернице и упутства како да школа или друга установа поступа у случају било какве дискриминације. 

''До сада смо наилазили на добре примере праксе када су школе реаговале у случају препознате дискриминације, али то би требало да буде уједначено и свака установа у Србији може да користи овај Правилник као водич. Нама је потребно да систем препозна начине реаговања и то је све стављено у овај документ'', рекла је Вилчек на конференцији за новинаре на којој је представљен Правилник.

Она је навела да поступање установа, у случају препознате дискриминације зависи од конкретног случаја, али да према Правилнику свака школа од сада има тим за превенцију и сузбијање насиља и дискриминације према ученику, запосленом или трећој особи попут родитеља.

''Тим сваке школе треба да зна кораке, када се информише директор, а када школска Управа у којој су поједини чланови задужени за праћење и поступање у случају дискриминаторног понашања'', и додала да Министарство такође има тим који делује у случају таквих инцидената. 

Вилчек је нагласила да школа треба да препозна када је реч о ''дечијем несташлуку'', а када је реч о дискриминаторном понашању. 

''Ако се ради о тинејџерима, они ће из разних разлога покушати да дискриминишу своје вршњаке, али и млађе и старије, а образовни систем треба да препозна када се ради о дискриминацији. Такође, треба обратити пажњу и на етничке заједнице, попут ромске, да би се спречила дискриминацију.“

Помоћница министра просвете за основно и средње образовање Весна Недељковић рекла је Правилник настао као резултат заједничког рада Министарства просвете, УНИЦЕФ-а и Повереника за заштиту равноправности.

Указала је да се Србија обавезала низом међународних конвенција и домаћим законима и стратешким документима на борбу против дискриминације.

„Правилник прописује превентивне и интервентне мере и активности на спречавању и заштити од дискриминације и других понашања којима се вређа углед, част и достојанство личности у систему образовању'', навела је.

''Израда овог правилника представљала је изазов за Министарство и ово је први корак да покажемо да хоћемо и можемо, а ја верујем у своје колеге и струку, као и да друштво жели да се мења. Важно је да се суочимо са проблемом јер ћемо онда моћи и да га решимо, али не смемо да га игноришемо'', поручила је Недељковић.

Заменица директора УНИЦЕФ-а у Србији Северина Леонарди истакла је да Србија, која је потписница Конвенције УН о правима детета, има дугогодишњу традицију борбе против дискриминације у школама, те да нови Правилник доприноси успостављању чврстог антидискриминиторног оквира у образовању. 

''Овај правилник утврђује конкретан кодекс понашања свих учесника у систему образовања и веома је важан јер и цивилном друштву пружа прилику да се предузима мере против дискриминације'', навела је Леонарди.

Према новом Правилнику забрањује се дискриминаторско понашање засновано на раси, боји коже, националној припадности или етничком пореклу, статусу мигранта или избеглице, убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној орјентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, сметњама у развоју и инвалидитету...

Прописује поступање установе када се посумња или утврди дискриминаторно понашање, нацини спроводења превентивних и интервентнихактивности установе против сегрегације у образовању, односно недозвољеногиздвајања уценика на основну лицног својства. 

У случају појаве дискриминације установа треба да провери добијене информације, заустави такво понашање, обавешти и позове родитеље, прикупи релевантне информације и консултације, предузме мера и активности и працење њихових ефеката.

Запослени су одговорни за своје изјаве и понашања којима се испољава и промовише дискриминаторно понашање, стереотипи, предрасуде и нетолеранција према припадницима мањинских и осетљивих друштвених група као што су, на пример, особе са инвалидитетом и сметњама у развоју и здравственим тешкоћама.

Правилник прописује да родитељ детета и ученика не сме својим понашањем у установи да подстиче, помаже, изазове или на било који начин допринесе дискриминацији и вређању угледа, цасти или достојанства личности. 

Директор има обавезу да предузме Законом утврђене мере и активности према запосленом, родитељу и трећем лицу које се дискриминаторно понашало и пријави случај надлежним органима.

У случају дискриминаторног понашања запосленог утврђује се одговорност у дисциплинском поступку, у складу са Законом.

Одговорност родитеља за дискриминацију коју је извршило његово дете утврђује се у прекршајном поступку на основу Закона. 

Уколико је извршилац дискриминације родитељ или треће лице, одговорност се утврђује пред Повереником или у судском поступку у складу са законом.

EUR/RSD 117.3374
Најновије вести